skip to main content
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Mostrar Somente
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Febuxostat Therapy for Patients With Stage 3 CKD and Asymptomatic Hyperuricemia: A Randomized Trial
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Febuxostat Therapy for Patients With Stage 3 CKD and Asymptomatic Hyperuricemia: A Randomized Trial

Kimura, Kenjiro ; Hosoya, Tatsuo ; Uchida, Shunya ; Inaba, Masaaki ; Makino, Hirofumi ; Maruyama, Shoichi ; Ito, Sadayoshi ; Yamamoto, Tetsuya ; Tomino, Yasuhiko ; Ohno, Iwao ; Shibagaki, Yugo ; Iimuro, Satoshi ; Imai, Naohiko ; Kuwabara, Masanari ; Hayakawa, Hiroshi ; Ohtsu, Hiroshi ; Ohashi, Yasuo ; Kimura, Kenjiro ; Hosoya, Tatsuo ; Ito, Sadayoshi ; Inaba, Masaaki ; Tomino, Yasuhiko ; Uchida, Shunya ; Makino, Hirofumi ; Matsuo, Seiichi ; Yamanaka, Hisashi ; Yamamoto, Tetsuya ; Ohno, Iwao ; Shibagaki, Yugo ; Iimuro, Satoshi ; Imai, Naohiko ; Kuwabara, Masanari ; Hayakawa, Hiroshi ; Akizawa, Tadao ; Teramoto, Tamio ; Kasanuki, Hiroshi ; Yoshimura, Kenichi ; Kimura, Kenjiro ; Hosoya, Tatsuo ; Shibagaki, Yugo ; Ohno, Iwao ; Sato, Hiroshi ; Uchida, Shunya ; Horikoshi, Satoshi ; Maruyama, Syoichi ; Inaba, Masahiko ; Moriwaki, Yuji ; Uchida, Haruhito ; Kaneshiro, Nagayuki ; Imai, Naohiko ; Moriya, Hidekazu ; Komatsu, Yasuhiro ; Kaname, Shinya ; Hanaoka, Kazunari ; Ogura, Makoto ; Ikeda, Masato ; Kasai, Kenji ; Sugiura, Akira ; Takahashi, Kazushi ; Kojima, Kenichiro ; Nitta, Kosaku ; Tamai, Hirofumi ; Nagaya, Hiroshi ; Okuno, Senji ; Kakiya, Ryusuke ; Takeoka, Hiroya ; Hirata, Kyouji ; Asano, Kenichiro ; Fukaya, Yasuo ; Iwaida, Yasushi ; Tsuneda, Yasuo ; Nishimura, Shigeaki ; Hiramatsu, Takeyuki ; Isaka, Yoshitaka ; Ito, Takafumi ; Yuzawa, Yukio ; Yamagata, Kunihiro ; Sofue, Tadashi ; Jinguji, Yoshimi ; Hirano, Keita ; Matsuyama, Kazuhiro ; Mizumoto, Teruhiko ; Shibuya, Yuko ; Sugawara, Masahiro ; Kadomura, Moritoshi ; Teshima, Yasuaki ; Ohtani, Hiroshi ; Kamata, Hiroki ; Okawara, Susumu ; Fukushima, Masaki ; Takemura, Katsumi ; Kinugasa, Eriko ; Kogure, Masami ; Ehara, Yoichi

American journal of kidney diseases, 2018-12, Vol.72 (6), p.798-810 [Periódico revisado por pares]

United States: Elsevier Inc

Texto completo disponível

2
Analysis of hepatitis virus infections among outpatients on chronic hemodialysis
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Analysis of hepatitis virus infections among outpatients on chronic hemodialysis

Fujikata, Shiro ; Nishida, Keigo ; Utsunomiya, Seiya ; Akazawa, Saki ; Miyake, Takeshi ; Kakio, Yuki ; Asai, Seiji ; Kukida, Naoko ; Murakami, Taichi ; Watatani, Hiroyuki ; Yanagihara, Yutaka ; Ninomiya, Iku ; Okamoto, Kenjiro ; Yamashi, Sadamu ; Kan, Masaharu ; Nishimura, Shigeaki

Nihon Toseki Igakkai Zasshi, 2020, Vol.53(3), pp.139-145

The Japanese Society for Dialysis Therapy

Texto completo disponível

3
A case of juvenile rheumatoid arthritis recurred in adulthood with remarkably high level of serum ferritin
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

A case of juvenile rheumatoid arthritis recurred in adulthood with remarkably high level of serum ferritin

NISHIYA, Koji ; NISHIMURA, Shigeaki ; YAMAMURA, Masahiro ; KAWABATA, Fukiko ; OOYAMA, Yasuyuki ; OTA, Zensuke

Nihon Naika Gakkai Zasshi, 1988/11/10, Vol.77(11), pp.1738-1739

Japan: The Japanese Society of Internal Medicine

Texto completo disponível

4
Drug-induced Coombs-negative autoimmune hemolytic anemia in a patient undergoing maintenance hemodialysis
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Drug-induced Coombs-negative autoimmune hemolytic anemia in a patient undergoing maintenance hemodialysis

Tsuchiyama, Yoshinori ; Miyamoto, Akira ; Takata, Hiroshi ; Kurose, Yuko ; Takimoto, Hidetaka ; Nishimura, Shigeaki

Nihon Toseki Igakkai Zasshi, 2005/04/28, Vol.38(4), pp.297-302

The Japanese Society for Dialysis Therapy

Texto completo disponível

5
Clinico-pathological study of IgA nephropathy with nephrotic syndrome
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Clinico-pathological study of IgA nephropathy with nephrotic syndrome

SODA, KENJI ; SUGAWARA, MASANORI ; NISHIMURA, SHIGEAKI ; KOHMOTO, JUNKO ; OGURA, TOSHIO ; MINO, YASUAKI ; TAKAOKA, MICHIO ; HIRAMATSU, MAKOTO ; TAKAHASHI, KAYO ; OTA, ZENSUKE

The Japanese Journal of Nephrology, 1986, Vol.28(6), pp.721-728

Japan: Japanese Society of Nephrology

Texto completo disponível

6
Synthesis of an aspartame precursor by immobilized thermolysin in an organic solvent
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Synthesis of an aspartame precursor by immobilized thermolysin in an organic solvent

Oyama, Kiyotaka ; Nishimura, Shigeaki ; Nonaka, Yuji ; Kihara, Keiichi ; Hashimoto, Tsutomu

Journal of organic chemistry, 1981-12-01, Vol.46 (25), p.5241-5242 [Periódico revisado por pares]

American Chemical Society

Texto completo disponível

7
The thermolysin-catalyzed condensation reactions of n-substituted aspartic and glutamic acids with phenylalanine alkyl esters
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

The thermolysin-catalyzed condensation reactions of n-substituted aspartic and glutamic acids with phenylalanine alkyl esters

Isowa, Yoshikazu ; Ohmori, Muneki ; Ichikawa, Tetsuya ; Mori, Kaoru ; Nonaka, Yuji ; Kihara, Kei-ichi ; Oyama, Kiyotaka ; Satoh, Heijiro ; Nishimura, Shigeaki

Tetrahedron letters, 1979, Vol.20 (28), p.2611-2612 [Periódico revisado por pares]

Elsevier Ltd

Texto completo disponível

8
Three-dimensional architecture of glomerular extracellular matrices in diabetic glomerulosclerosis
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Three-dimensional architecture of glomerular extracellular matrices in diabetic glomerulosclerosis

Makino, Hirofumi ; Nishimura, Shigeaki ; Haramoto, Toshinori ; Yamasaki, Yasushi ; Ikeda, Shuji ; Ota, Zensuke

The Journal of diabetic complications, 1991, Vol.5 (2), p.124-125

United States: Elsevier Inc

Texto completo disponível

Personalize Seus Resultados

  1. Editar

Refine Search Results

Expandir Meus Resultados

  1.   

Mostrar Somente

  1. Revistas revisadas por pares (3)

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.