skip to main content
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Você quis dizer: tania kazumi?
Mostrar Somente
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Urinary PGDS levels are associated with vascular injury in type 2 diabetes patients
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Urinary PGDS levels are associated with vascular injury in type 2 diabetes patients

Yoshikawa, Ritsuko ; Wada, Jun ; Seiki, Kousuke ; Matsuoka, Takashi ; Miyamoto, Satoshi ; Takahashi, Kenji ; Ota, Sachiko ; Taniai, Kazuhi ; Hida, Kazuyuki ; Yamakado, Minoru ; Shikata, Kenichi ; Uehara, Yoshio ; Urade, Yoshihiro ; Makino, Hirofumi

Diabetes research and clinical practice, 2007, Vol.76 (3), p.358-367 [Periódico revisado por pares]

Ireland: Elsevier Ireland Ltd

Texto completo disponível

2
A case of rectal Dieulafoy's ulcer and successful endoscopic sclerotherapy
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

A case of rectal Dieulafoy's ulcer and successful endoscopic sclerotherapy

Matsuoka, J ; Taniai, K ; Kojima, K ; Kenmotsu, M ; Takai, K ; Okabe, T ; Tanaka, N

Acta medica Okayama, 2000, Vol.54 (6), p.281-283 [Periódico revisado por pares]

Japan

Texto completo disponível

3
Two cases of hepatitis B virus associated glomerulonephritis. Successful induction of seroconversion and diminished proteinuria
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Two cases of hepatitis B virus associated glomerulonephritis. Successful induction of seroconversion and diminished proteinuria

Ikeda, S ; Yoshinaga, Y ; Taniai, K ; Takahashi, K ; Makino, H ; Ota, Z ; Manabe, K ; Yamada, G

Nihon Naika Gakkai zasshi, 1989, Vol.78 (12), p.1752-1757

Japan

Texto completo disponível

4
Maintenance hamatocrit levels and mortality in hemodialysis patients with renal anemia receiving recombinant human erythropoietin(rHuEPO) treatment(rHuEPO survey)
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Maintenance hamatocrit levels and mortality in hemodialysis patients with renal anemia receiving recombinant human erythropoietin(rHuEPO) treatment(rHuEPO survey)

Hirasawa, Yoshihei ; Suzuki, Masashi ; Itami, Noritomo ; Ohira, Seiji ; Mizuno, Tsuguo ; Mera, Kentaro ; Haga, Yoshiharu ; Kawai, Hironobu ; Mashimo, Keiichi ; Obara, Isahiro ; Kurosawa, Norio ; Nakamoto, Yasushi ; Numazawa, Kazuo ; Furuhashi, Mitsuyoshi ; Maruyama, Yukitaka ; Miki, Ryuji ; Koike, Shigefumi ; Seno, Hachiro ; Kawahara, Hirohisa ; Kobayashi, Hiroyuki ; Ono, Toshihiko ; Okuno, Senji ; Kim, Masao ; Miyazaki, Ryoichi ; Saika, Yasushi ; Motomiya, Yoshihiro ; Taniai, Kazuhi ; Usui, Koji ; Shigemoto, Kenichiro ; Mizuguchi, Takashi ; Kawashima, Shu ; Yuasa, Kenji ; Ohta, Kazumichi ; Sato, Takashi ; Fukunari, Kenichi ; Kimura, Yuzo ; Takahashi, Hisashi ; Yuu, Kougi

Nihon Tōseki Igakkai Zasshi, 2003, Vol.36 (7), p.1265-1272

Texto completo disponível

5
Urinary excretions of lipocalin-type prostaglandin D synthase predict renal injury in type-2 diabetes: a cross-sectional and prospective multicentre study
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Urinary excretions of lipocalin-type prostaglandin D synthase predict renal injury in type-2 diabetes: a cross-sectional and prospective multicentre study

Uehara, Yoshio ; Makino, Hirofumi ; Seiki, Kousuke ; Urade, Yoshihiro

Nephrology, dialysis, transplantation, 2009, Vol.24 (2), p.475-482 [Periódico revisado por pares]

Oxford: Oxford University Press

Texto completo disponível

6
Novel urinary glycan profiling by lectin array serves as the biomarkers for predicting renal prognosis in patients with IgA nephropathy
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Novel urinary glycan profiling by lectin array serves as the biomarkers for predicting renal prognosis in patients with IgA nephropathy

Kawakita, Chieko ; Mise, Koki ; Onishi, Yasuhiro ; Sugiyama, Hitoshi ; Yoshida, Michihiro ; Yamada, Masao ; Wada, Jun

Scientific reports, 2021, Vol.11 (1), p.3394-3394 [Periódico revisado por pares]

England: Nature Publishing Group

Texto completo disponível

Personalize Seus Resultados

  1. Editar

Refine Search Results

Expandir Meus Resultados

  1.   

Mostrar Somente

  1. Revistas revisadas por pares (4)

Data de Publicação 

De até
  1. Antes de2000  (1)
  2. 2000Até2002  (1)
  3. 2003Até2006  (1)
  4. 2007Até2009  (2)
  5. Após 2009  (1)
  6. Mais opções open sub menu

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.