skip to main content
Refinado por: autor: Yuzawa, Harumi remover
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Novel Type V Staphylococcal Cassette Chromosome mec Driven by a Novel Cassette Chromosome Recombinase, ccrC
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Novel Type V Staphylococcal Cassette Chromosome mec Driven by a Novel Cassette Chromosome Recombinase, ccrC

ITO, Teruyo ; XIAO XUE MA ; TAKEUCHI, Fumihiko ; OKUMA, Keiko ; YUZAWA, Harumi ; HIRAMATSU, Keiichi

Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 2004-07-01, Vol.48 (7), p.2637-2651 [Periódico revisado por pares]

Washington, DC: American Society for Microbiology

Texto completo disponível

2
Whole-Genome Sequencing of Staphylococcus haemolyticus Uncovers the Extreme Plasticity of Its Genome and the Evolution of Human-Colonizing Staphylococcal Species
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Whole-Genome Sequencing of Staphylococcus haemolyticus Uncovers the Extreme Plasticity of Its Genome and the Evolution of Human-Colonizing Staphylococcal Species

TAKEUCHI, Fumihiko ; WATANABE, Shinya ; BABA, Shin-Ichi ; FUKUI, Shigehiro ; LEE, Jean C ; HIRAMATSU, Keiichi ; BABA, Tadashi ; YUZAWA, Harumi ; ITO, Teruyo ; MORIMOTO, Yuh ; KURODA, Makoto ; LONGZHU CUI ; TAKAHASHI, Mikio ; ANKAI, Akiho

Journal of Bacteriology, 2005-11-01, Vol.187 (21), p.7292-7308 [Periódico revisado por pares]

Washington, DC: American Society for Microbiology

Texto completo disponível

3
Molecular genetics of methicillin-resistant Staphylococcus aureus
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Molecular genetics of methicillin-resistant Staphylococcus aureus

Hiramatsu, Keiichi ; Katayama, Yuki ; Yuzawa, Harumi ; Ito, Teruyo

International journal of medical microbiology, 2002, Vol.292 (2), p.67-74 [Periódico revisado por pares]

Germany: Elsevier GmbH

Texto completo disponível

4
Insights on antibiotic resistance of Staphylococcus aureus from its whole genome: genomic island SCC
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Insights on antibiotic resistance of Staphylococcus aureus from its whole genome: genomic island SCC

Ito, Teruyo ; Okuma, Keiko ; Ma, Xiao Xue ; Yuzawa, Harumi ; Hiramatsu, Keiichi

Drug resistance updates, 2003, Vol.6 (1), p.41-52 [Periódico revisado por pares]

Scotland: Elsevier Ltd

Texto completo disponível

5
Whole genome sequencing of meticillin-resistant Staphylococcus aureus
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Whole genome sequencing of meticillin-resistant Staphylococcus aureus

Kuroda, Makoto ; Ohta, Toshiko ; Uchiyama, Ikuo ; Baba, Tadashi ; Yuzawa, Harumi ; Kobayashi, Ichizo ; Cui, Longzhu ; Oguchi, Akio ; Aoki, Ken-ichi ; Nagai, Yoshimi ; Lian, JianQi ; Ito, Teruyo ; Kanamori, Mutsumi ; Matsumaru, Hiroyuki ; Maruyama, Atsushi ; Murakami, Hiroyuki ; Hosoyama, Akira ; Mizutani-Ui, Yoko ; Takahashi, Noriko K ; Sawano, Toshihiko ; Inoue, Ryu-ichi ; Kaito, Chikara ; Sekimizu, Kazuhisa ; Hirakawa, Hideki ; Kuhara, Satoru ; Goto, Susumu ; Yabuzaki, Junko ; Kanehisa, Minoru ; Yamashita, Atsushi ; Oshima, Kenshiro ; Furuya, Keiko ; Yoshino, Chie ; Shiba, Tadayoshi ; Hattori, Masahira ; Ogasawara, Naotake ; Hayashi, Hideo ; Hiramatsu, Keiichi

The Lancet (British edition), 2001, Vol.357 (9264), p.1225-1240 [Periódico revisado por pares]

England: Elsevier Ltd

Texto completo disponível

6
Molecular genetics of methicillin-resistant Staphylococcus aureus: The molecular basis of antibiotic resistance: Where Newton meets Darwin
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Molecular genetics of methicillin-resistant Staphylococcus aureus: The molecular basis of antibiotic resistance: Where Newton meets Darwin

HIRAMATSU, Keiichi ; KATAYAMA, Yuki ; YUZAWA, Harumi ; ITO, Teruyo

International journal of medical microbiology, 2002, Vol.292 (2), p.67-74 [Periódico revisado por pares]

Jena: Elsevier

Texto completo disponível

7
Unveiling of genetic basis of resistance of S aureus to antibiotics
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Unveiling of genetic basis of resistance of S aureus to antibiotics

Ala'Aldeen, Dlawer AA ; Grundmann, Hajo

The Lancet (British edition), 2001, Vol.357 (9264), p.1218-1219 [Periódico revisado por pares]

London: Elsevier Ltd

Texto completo disponível

Personalize Seus Resultados

  1. Editar

Refine Search Results

Expandir Meus Resultados

  1.   

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.