skip to main content
Mostrar Somente
Refinado por: autor: Baba, Tadashi remover
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Complete Genome Sequence of Macrococcus caseolyticus Strain JSCS5402, Reflecting the Ancestral Genome of the Human-Pathogenic Staphylococci
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Complete Genome Sequence of Macrococcus caseolyticus Strain JSCS5402, Reflecting the Ancestral Genome of the Human-Pathogenic Staphylococci

Baba, Tadashi ; Kuwahara-Arai, Kyoko ; Uchiyama, Ikuo ; Takeuchi, Fumihiko ; Ito, Teruyo ; Hiramatsu, Keiichi

Journal of Bacteriology, 2009-02-15, Vol.191 (4), p.1180-1190 [Periódico revisado por pares]

Washington, DC: American Society for Microbiology

Texto completo disponível

2
First report of sasX-positive methicillin-resistant Staphylococcus aureus in Japan
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

First report of sasX-positive methicillin-resistant Staphylococcus aureus in Japan

Nakaminami, Hidemasa ; Ito, Teruyo ; Han, Xiao ; Ito, Ayumu ; Matsuo, Miki ; Uehara, Yuki ; Baba, Tadashi ; Hiramatsu, Keiichi ; Noguchi, Norihisa

FEMS microbiology letters, 2017-09-01, Vol.364 (16) [Periódico revisado por pares]

England

Texto completo disponível

3
Phenol-Soluble Modulin α3 Enhances the Human Neutrophil Lysis Mediated by Panton-Valentine Leukocidin
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Phenol-Soluble Modulin α3 Enhances the Human Neutrophil Lysis Mediated by Panton-Valentine Leukocidin

Hongo, Isamu ; Baba, Tadashi ; Oishi, Kanenari ; Morimoto, Yuh ; Ito, Teruyo ; Hiramatsu, Keiichi

The Journal of infectious diseases, 2009-09-01, Vol.200 (5), p.715-723 [Periódico revisado por pares]

The University of Chicago Press

Texto completo disponível

4
Whole-Genome Sequencing of Staphylococcus haemolyticus Uncovers the Extreme Plasticity of Its Genome and the Evolution of Human-Colonizing Staphylococcal Species
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Whole-Genome Sequencing of Staphylococcus haemolyticus Uncovers the Extreme Plasticity of Its Genome and the Evolution of Human-Colonizing Staphylococcal Species

TAKEUCHI, Fumihiko ; WATANABE, Shinya ; BABA, Shin-Ichi ; FUKUI, Shigehiro ; LEE, Jean C ; HIRAMATSU, Keiichi ; BABA, Tadashi ; YUZAWA, Harumi ; ITO, Teruyo ; MORIMOTO, Yuh ; KURODA, Makoto ; LONGZHU CUI ; TAKAHASHI, Mikio ; ANKAI, Akiho

Journal of Bacteriology, 2005-11-01, Vol.187 (21), p.7292-7308 [Periódico revisado por pares]

Washington, DC: American Society for Microbiology

Texto completo disponível

5
Genomic Basis for Methicillin Resistance in Staphylococcus aureus
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Genomic Basis for Methicillin Resistance in Staphylococcus aureus

Hiramatsu, Keiichi ; Ito, Teruyo ; Tsubakishita, Sae ; Sasaki, Takashi ; Takeuchi, Fumihiko ; Morimoto, Yuh ; Katayama, Yuki ; Matsuo, Miki ; Kuwahara-Arai, Kyoko ; Hishinuma, Tomomi ; Baba, Tadashi

Infection and Chemotherapy, 45(2), pp.117-136 [Periódico revisado por pares]

Korea (South): The Korean Society of Infectious Diseases and Korean Society for Chemotherapy

Texto completo disponível

6
Extreme Genetic Diversity of Methicillin-Resistant Staphylococcus epidermidis Strains Disseminated among Healthy Japanese Children
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Extreme Genetic Diversity of Methicillin-Resistant Staphylococcus epidermidis Strains Disseminated among Healthy Japanese Children

Jamaluddin, Tengku Zetty Maztura Tengku ; Kuwahara-Arai, Kyoko ; Hisata, Ken ; Terasawa, Masahiko ; Cui, Longzhu ; Baba, Tadashi ; Sotozono, Chie ; Kinoshita, Shigeru ; Ito, Teruyo ; Hiramatsu, Keiichi

Journal of Clinical Microbiology, 2008-11-01, Vol.46 (11), p.3778-3783 [Periódico revisado por pares]

Washington, DC: American Society for Microbiology

Texto completo disponível

7
Dissemination of Methicillin-Resistant Staphylococci among Healthy Japanese Children
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Dissemination of Methicillin-Resistant Staphylococci among Healthy Japanese Children

Hisata, Ken ; Kuwahara-Arai, Kyoko ; Yamanoto, Munetaka ; Ito, Teruyo ; Nakatomi, Yasuo ; Cui, Longzhu ; Baba, Tadashi ; Terasawa, Masahiko ; Sotozono, Chie ; Kinoshita, Shigeru ; Yamashiro, Yuichiro ; Hiramatsu, Keiichi

Journal of Clinical Microbiology, 2005-07-01, Vol.43 (7), p.3364-3372 [Periódico revisado por pares]

Washington, DC: American Society for Microbiology

Texto completo disponível

8
Transcription and translation products of the cytolysin gene psm-mec on the mobile genetic element SCCmec regulate Staphylococcus aureus virulence
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Transcription and translation products of the cytolysin gene psm-mec on the mobile genetic element SCCmec regulate Staphylococcus aureus virulence

Kaito, Chikara ; Saito, Yuki ; Nagano, Gentaro ; Ikuo, Mariko ; Omae, Yosuke ; Hanada, Yuichi ; Han, Xiao ; Kuwahara-Arai, Kyoko ; Hishinuma, Tomomi ; Baba, Tadashi ; Ito, Teruyo ; Hiramatsu, Keiichi ; Sekimizu, Kazuhisa Cheung, Ambrose

PLoS pathogens, 2011-02-03, Vol.7 (2), p.e1001267-e1001267

United States: Public Library of Science

Texto completo disponível

9
Phenol-soluble modulin alpha 3 enhances the human neutrophil lysis mediated by Panton-Valentine leukocidin
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Phenol-soluble modulin alpha 3 enhances the human neutrophil lysis mediated by Panton-Valentine leukocidin

Hongo, Isamu ; Baba, Tadashi ; Oishi, Kanenari ; Morimoto, Yuh ; Ito, Teruyo ; Hiramatsu, Keiichi

The Journal of infectious diseases, 2009-09-01, Vol.200 (5), p.715 [Periódico revisado por pares]

United States

Texto completo disponível

10
Whole genome sequencing of meticillin-resistant Staphylococcus aureus
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Whole genome sequencing of meticillin-resistant Staphylococcus aureus

Kuroda, Makoto ; Ohta, Toshiko ; Uchiyama, Ikuo ; Baba, Tadashi ; Yuzawa, Harumi ; Kobayashi, Ichizo ; Cui, Longzhu ; Oguchi, Akio ; Aoki, Ken-ichi ; Nagai, Yoshimi ; Lian, JianQi ; Ito, Teruyo ; Kanamori, Mutsumi ; Matsumaru, Hiroyuki ; Maruyama, Atsushi ; Murakami, Hiroyuki ; Hosoyama, Akira ; Mizutani-Ui, Yoko ; Takahashi, Noriko K ; Sawano, Toshihiko ; Inoue, Ryu-ichi ; Kaito, Chikara ; Sekimizu, Kazuhisa ; Hirakawa, Hideki ; Kuhara, Satoru ; Goto, Susumu ; Yabuzaki, Junko ; Kanehisa, Minoru ; Yamashita, Atsushi ; Oshima, Kenshiro ; Furuya, Keiko ; Yoshino, Chie ; Shiba, Tadayoshi ; Hattori, Masahira ; Ogasawara, Naotake ; Hayashi, Hideo ; Hiramatsu, Keiichi

The Lancet (British edition), 2001, Vol.357 (9264), p.1225-1240 [Periódico revisado por pares]

England: Elsevier Ltd

Texto completo disponível

Personalize Seus Resultados

  1. Editar

Refine Search Results

Expandir Meus Resultados

  1.   

Mostrar Somente

  1. Revistas revisadas por pares (17)

Data de Publicação 

De até
  1. Antes de2004  (2)
  2. 2004Até2004  (1)
  3. 2005Até2007  (2)
  4. 2008Até2009  (11)
  5. Após 2009  (4)
  6. Mais opções open sub menu

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.