skip to main content

GSK3-TIP60-ULK1 Signaling Pathway Links Growth Factor Deprivation to Autophagy

Lin, Shu-Yong ; Li, Terytty Yang ; Liu, Qing ; Zhang, Cixiong ; Li, Xiaotong ; Chen, Yan ; Zhang, Shi-Meng ; Lian, Guili ; Liu, Qi ; Ruan, Ka ; Wang, Zhen ; Zhang, Chen-Song ; Chien, Kun-Yi ; Wu, Jiawei ; Li, Qinxi ; Han, Jiahuai ; Lin, Sheng-Cai

Science (American Association for the Advancement of Science), 2012-04-27, Vol.336 (6080), p.477-481 [Periódico revisado por pares]

Washington, DC: American Association for the Advancement of Science

Texto completo disponível

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.