skip to main content

Evidence of a spin resonance mode in the iron-based superconductor Ba$_{0.6}$K$_{0.4}$Fe$_{2}$As$_{2}$ from scanning tunneling spectroscopy

Shan, Lei ; Gong, Jing ; Wang, Yong-Lei ; Shen, Bing ; Hou, Xingyuan ; Ren, Cong ; Li, Chunhong ; Yang, Huan ; Wen, Hai-Hu ; Li, Shiliang ; Dai, Pengcheng

2012

Texto completo disponível

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.