skip to main content
Tipo de recurso Mostra resultados com: Mostra resultados com: Índice

Urinary PGDS levels are associated with vascular injury in type 2 diabetes patients

Yoshikawa, Ritsuko ; Wada, Jun ; Seiki, Kousuke ; Matsuoka, Takashi ; Miyamoto, Satoshi ; Takahashi, Kenji ; Ota, Sachiko ; Taniai, Kazuhi ; Hida, Kazuyuki ; Yamakado, Minoru ; Shikata, Kenichi ; Uehara, Yoshio ; Urade, Yoshihiro ; Makino, Hirofumi

Diabetes research and clinical practice, 2007, Vol.76(3), pp.358-367 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.