skip to main content
Refinado por: Base de dados/Biblioteca: MEDLINE/PubMed (NLM) remover
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

2,2′,4,4′-tetrabromodiphenyl ether induces germ cell apoptosis through oxidative stress by a MAPK-mediated p53-independent pathway

You, Xinyue ; Xi, Jing ; Liu, Weiying ; Cao, Yiyi ; Tang, Weifeng ; Zhang, Xinyu ; Yu, Yingxin ; Luan, Yang

Environmental Pollution, November 2018, Vol.242, pp.887-893 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
2
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

3-O-(2′E,4′Z-decadienoyl)-20-O-acetylingenol induces apoptosis in intestinal epithelial cells of rats via mitochondrial pathway

Gao, Jing ; Gao, Lan ; Zhang, Li ; Yao, Weifeng ; Cao, Yudan ; Bao, Beihua ; Ding, Anwei

Journal of Ethnopharmacology, 04 November 2015, Vol.174, pp.331-338 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
3
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

A CdSe thin film: a versatile buffer layer for improving the performance of TiO2 nanorod array:PbS quantum dot solar cells

Tan, Furui ; Wang, Zhijie ; Qu, Shengchun ; Cao, Dawei ; Liu, Kong ; Jiang, Qiwei ; Yang, Ying ; Pang, Shan ; Zhang, Weifeng ; Lei, Yong ; Wang, Zhanguo

Nanoscale, 21 May 2016, Vol.8(19), pp.10198-204 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
4
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

A combined molecular biology and network pharmacology approach to investigate the multi-target mechanisms of Chaihu Shugan San on Alzheimer’s disease

Zeng, Qiang ; Li, Longfei ; Siu, Wingsum ; Jin, Yu ; Cao, Meiqun ; Li, Weifeng ; Chen, Jian ; Cong, Weihong ; Ma, Min ; Chen, Keji ; Wu, Zhengzhi

Biomedicine & Pharmacotherapy, December 2019, Vol.120 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
5
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

A copper-responsive promoter replacement system to investigate gene functions in Trichoderma reesei: a case study in characterizing SAGA genes

Zheng, Fanglin ; Cao, Yanli ; Lv, Xinxing ; Wang, Lei ; Li, Chunyan ; Zhang, Weixin ; Chen, Guanjun ; Liu, Weifeng

Applied microbiology and biotechnology, March 2017, Vol.101(5), pp.2067-2078 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
6
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

A Natural Triterpene Derivative from Euphorbia kansui Inhibits Cell Proliferation and Induces Apoptosis against Rat Intestinal Epithelioid Cell Line in Vitro

Fangfang Cheng ; Yanjing Yang ; Li Zhang ; Yudan Cao ; Weifeng Yao ; Yuping Tang ; Anwei Ding

International Journal of Molecular Sciences, 01 August 2015, Vol.16(8), pp.18956-18975 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
7
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

A novel transcriptional regulator RXE1 modulates the essential transactivator XYR1 and cellulase gene expression in Trichoderma reesei

Wang, Lei ; Lv, Xinxing ; Cao, Yanli ; Zheng, Fanglin ; Meng, Xiangfeng ; Shen, Yu ; Chen, Guanjun ; Liu, Weifeng ; Zhang, Weixin

Applied microbiology and biotechnology, June 2019, Vol.103(11), pp.4511-4523 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
8
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

A polycationic antimicrobial and biocompatible hydrogel with microbe membrane suctioning ability

Peng Li ; Yin Fun Poon ; Weifeng Li ; Hong-Yuan Zhu ; Siew Hooi Yeap ; Ye Cao ; Xiaobao Qi ; Chuncai Zhou ; Mouad Lamrani ; Roger W. Beuerman ; En-Tang Kang ; Yuguang Mu ; Chang Ming Li ; Matthew W. Chang ; Susanna Su Jan Leong ; Mary B. Chan-Park

Nature Materials, 2010, Vol.10(2), p.149 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
9
A Pure Inorganic ZnO-Co3O4 Overlapped Membrane for Efficient Oil/Water Emulsions Separation
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

A Pure Inorganic ZnO-Co3O4 Overlapped Membrane for Efficient Oil/Water Emulsions Separation

Liu, Na ; Lin, Xin ; Zhang, Weifeng ; Cao, Yingze ; Chen, Yuning ; Feng, Lin ; Wei, Yen

Scientific Reports, 9/2015, Vol.5(1) [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
10
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

All cause mortality of cardiac resynchronization therapy with implantable cardioverter defibrillator: a meta-analysis of randomized controlled trials

Huang, Yanlan ; Wu, Weifeng ; Cao, Yunfei ; Qu, Nan

International journal of cardiology, 03 December 2010, Vol.145(3), pp.413-7 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões

Personalize Seus Resultados

 1. Editar

Refine Search Results

Expandir Meus Resultados

 1.   

Data de Publicação 

De até
 1. Antes de2009  (2)
 2. 2009Até2010  (6)
 3. 2011Até2012  (10)
 4. 2013Até2016  (28)
 5. Após 2016  (46)
 6. Mais opções open sub menu

Novas Pesquisas Sugeridas

Ignorar minha busca e procurar por tudo

Deste Autor:

 1. Cao, Y.
 2. Cao, Weifeng
 3. Wan, Yinhua
 4. Luo, Jianquan
 5. Cao, Yudan

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.