skip to main content
Refinado por: Base de dados/Biblioteca: OneFile (GALE) remover
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

15 Restoration of Notch1 Receptor Expression Contributes to Tumor Suppressive Roles in Gastric Cancer Cells Through the Regulation of p53

Jin, Xiaoyi ; Asano, Naoki ; Imatani, Akira ; Kondo, Yutaka ; Iijima, Katsunori ; Koike, Tomoyuki ; Shimosegawa, Tooru

Gastroenterology, 2015, Vol.148(4), pp.S-6 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
2
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

A basic study on self-reconstitution of alveolar epithelium-like cells by tissue stem cells in mouse lung

Hayashi, Masamichi ; Yamamoto, Naoki ; Hiramatsu, Noriko ; Isogai, Sumito ; Gotoh, Yusuke ; Goto, Yasuhiro ; Kondo, Masashi ; Imaizumi, Kazuyoshi

In vitro cellular & developmental biology. Animal, October 2018, Vol.54(9), pp.648-657 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
3
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

A cardiac myosin light chain kinase regulates sarcomere assembly in the vertebrate heart

Seguchi, Osamu ; Takashima, Seiji ; Yamazaki, Satoru ; Asakura, Masanori ; Asano, Yoshihiro ; Shintani, Yasunori ; Wakeno, Masakatsu ; Minamino, Tetsuo ; Kondo, Hiroya ; Furukawa, Hidehiko ; Nakamaru, Kenji ; Naito, Asuka ; Takahashi, Tomoko ; Ohtsuka, Toshiaki ; Kawakami, Koichi ; Isomura, Tadashi ; Kitamura, Soichiro ; Tomoike, Hitonobu ; Mochizuki, Naoki ; Kitakaze

The Journal of clinical investigation, October 2007, Vol.117(10), pp.2812-24 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
4
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

A case of cerebral infarction in a patient with TAFRO syndrome

Goda, Toshiaki ; Oyama, Naoki ; Iwamoto, Takanori ; Uemura, Junichi ; Uchida, Keiichi ; Kondo, Eisei ; Wada, Hideho ; Yagita, Yoshiki

Journal of the neurological sciences, 15 May 2019, Vol.400, pp.21-22 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
5
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

A Comparison of the Effects of the GLP-1 Analogue Liraglutide and Insulin Glargine on Endothelial Function and Metabolic Parameters: A Randomized, Controlled Trial Sapporo Athero-Incretin Study 2 (SAIS2)

Hiroshi Nomoto ; Hideaki Miyoshi ; Tomoo Furumoto ; Koji Oba ; Hiroyuki Tsutsui ; Arina Miyoshi ; Takuma Kondo ; Kenichi Tsuchida ; Tatsuya Atsumi ; Naoki Manda ; Yoshio Kurihara ; Shin Aoki ; Sais Study Group

PLoS ONE, 01 January 2015, Vol.10(8), p.e0135854 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
6
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

A computer-based method of selecting clones for a full-length cDNA project: simultaneous collection of negligibly redundant and variant cDNAs

Osato, Naoki ; Itoh, Masayoshi ; Konno, Hideaki ; Kondo, Shinji ; Shibata, Kazuhiro ; Carninci, Piero ; Shiraki, Toshiyuki ; Shinagawa, Akira ; Arakawa, Takahiro ; Kikuchi, Shoshi ; Sato, Kouji ; Kawai, Jun ; Hayashizaki, Yoshihide

Genome research, July 2002, Vol.12(7), pp.1127-34 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
7
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

A Drosophila Genome-Wide Screen Identifies Regulators of Steroid Hormone Production and Developmental Timing

Danielsen, E Thomas ; Moeller, Morten E ; Yamanaka, Naoki ; Ou, Qiuxiang ; Laursen, Janne M ; Soenderholm, Caecilie ; Zhuo, Ran ; Phelps, Brian ; Tang, Kevin ; Zeng, Jie ; Kondo, Shu ; Nielsen, Christian H ; Harvald, Eva B ; Faergeman, Nils J ; Haley, Macy J ; O'Connor, Kyle A ; King-Jones, Kirst ; O'Connor

Developmental cell, 20 June 2016, Vol.37(6), pp.558-70 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
8
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

A KaiC-Associating SasA-RpaA Two-Component Regulatory System as a Major Circadian Timing Mediator in Cyanobacteria

Takai, Naoki ; Nakajima, Masato ; Oyama, Tokitaka ; Kito, Ryotaku ; Sugita, Chieko ; Sugita, Mamoru ; Kondo, Takao ; Iwasaki, Hideo ; Naoki Takai ; Masato Nakajima ; Tokitaka Oyama ; Ryotaku Kito ; Chieko Sugita ; Mamoru Sugita ; Takao Kondo ; Hideo Iwasaki

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 8 August 2006, Vol.103(32), pp.12109-12114 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
9
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

A nationwide prospective cohort study of patients with advanced chronic kidney disease in Japan: The Reach-J CKD cohort study

Hoshino, Junichi ; Nagai, Kei ; Kai, Hirayasu ; Saito, Chie ; Ito, Yukiko ; Asahi, Koichi ; Kondo, Masahide ; Iseki, Kunitoshi ; Iseki, Chiho ; Okada, Hirokazu ; Kashihara, Naoki ; Narita, Ichiei ; Wada, Takashi ; Combe, Christian ; Pisoni, Ronald ; Robinson, Bruce ; Yamagata, Kunihiro

Clinical and Experimental Nephrology, 2018, Vol.22(2), pp.309-317 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
10
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

A pilot study of the multiherb Kampo medicine bakumondoto for cough in patients with chronic obstructive pulmonary disease

Mukaida, Kenichi ; Hattori, Noboru ; Kondo, Keiichi ; Morita, Naoki ; Murakami, Isao ; Haruta, Yoshihiro ; Yokoyama, Akihito ; Kohno, Nobuoki

Phytomedicine, 2011, Vol.18(8), pp.625-629 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões

Personalize Seus Resultados

 1. Editar

Refine Search Results

Expandir Meus Resultados

 1.   

Refinar Meus Resultados

Tipo de Recurso 

 1. Artigos  (286)
 2. Anais de Congresso  (2)
 3. Mais opções open sub menu

Data de Publicação 

De até
 1. Antes de2002  (9)
 2. 2002Até2005  (13)
 3. 2006Até2009  (40)
 4. 2010Até2014  (75)
 5. Após 2014  (152)
 6. Mais opções open sub menu

Idioma 

 1. Inglês  (289)
 2. Francês  (1)
 3. Árabe  (1)
 4. Espanhol  (1)
 5. Japonês  (1)
 6. Mais opções open sub menu

Novas Pesquisas Sugeridas

Ignorar minha busca e procurar por tudo

Deste Autor:

 1. Kondo, Naoki
 2. Kondo, N
 3. Kondo, T
 4. Kondo, Katsunori
 5. Oishi, Naoki

Neste Assunto:

 1. Humans
 2. Medicine
 3. Female
 4. Male
 5. Aged

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.