skip to main content
Resultados 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Time to take care of the children: A study of Fliseryd’s child welfare board during the years 1926–1934
Dags att ta hand om barnen: <em>En studie av Fliseryds barnav</em><em>å</em><em>rdsn</em><em>ä</em><em>mnd under perioden 1926-1934</em><em></em>

Harrysson, Mats Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

1992

Texto completo disponível

2
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

"The truth shall besides God's will always prevail.": The influence of natural law amongst some Swedish officers around 1700.
”Thy sanningen bliwfer ändånäst Gudz hielp alltid ochallena bestående.”: Naturrättsliga influenser i några karolinskakrigares källor kring 1700.

von Porat, Magnus Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2013

Texto completo disponível

3
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Assassin’s Creed 2: - An analysis of the game's use of history and historical consciousness 
Assassin’s Creed 2: - <em>En analys av spelets historiebruk och dess skapande av historiemedvetande</em>

Grote, Nils Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2013

Texto completo disponível

4
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

The Qualitative Historical Consciousness: An attempt to find a method to apply this
Det kvalitativa historiemedvetandet: ett försök till att finna en metod att söka detta

Lindén, Tomas Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen, Institutionen för kulturvetenskaper (KV) ; Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2013

Texto completo disponível

5
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Staden som dött två gånger- en analys av Pompeji och dess bevarande

Hembjer, Pernilla Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2013

Texto completo disponível

6
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

The Face of Communism: A portrayal of communism as an ideology and communistic governments depicted in Swedish and Norwegian upper secondary school books during 1951-2011.
Kommunismens ansikte: <em>Skildringen av kommunismen som ideologi och kommunistiska regimer i svenska och norska gymnasieläroböcker under perioden 1951-2011 </em><em></em>

Klerung, Martin Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2013

Texto completo disponível

7
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

One pharao - three versions: A study of the presentation of pharao Akhenaten in three literary works from the late 21th century
En farao - tre versioner: En undersökning i historiebruket kring farao Akhenaten i tre litterära verk från 1980-1990 talen

Tibblin, Sara Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2013

Texto completo disponível

8
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Det dolda spelet: En komparativ studie av rugby och fotboll i det senmoderna Sydafrika.
The Hidden Game: A comparative study on rugby and soccer in modern South African society

Gjörloff, Per M. ; Gustafsson, Robert Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2013

Texto completo disponível

9
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Perspectives on gender identity in prehistory: So reason the scholars
Perspektiv på genusidentitet i förhistorien: Så resonerar forskarna

Fransson Rodriguez, Liza Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2013

Texto completo disponível

10
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

The Children Welfare Committee in Kalmar: and their view upon neglected children 1911-1918
Barnvårdsnämnden i Kalmar: och deras syn på vanvårdade barn mellan 1911-1918

Jonsson, Elin Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2013

Texto completo disponível

Resultados 1 2 3 4 5 next page

Personalize Seus Resultados

 1. Editar

Refine Search Results

Expandir Meus Resultados

 1.   

Data de Publicação 

De até
 1. Antes de2013  (1)
 2. 2013Até2013  (32)
 3. 2014Até2014  (35)
 4. 2015Até2016  (80)
 5. Após 2016  (137)
 6. Mais opções open sub menu

Idioma 

 1. Sueco  (281)
 2. Inglês  (244)
 3. Mais opções open sub menu

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.