skip to main content
Resultados 1 2 3 4 next page
Refinado por: idioma: Grego remover
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Laonikou Chalkokondylou Athenaiou apodeixis historion deka =: Laonici Chalcocondylae Atheniensis historiarum libri decem
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Laonikou Chalkokondylou Athenaiou apodeixis historion deka =: Laonici Chalcocondylae Atheniensis historiarum libri decem

Chalkokondyles, Laonikos Javarina, Bartolomeo ((Venecia)) ; Fabrot, Charles Annibal ((Venecia)) ; Leunclavius, Johannes ((Venecia)) ; Clauser, Konrad ((Venecia)) ; Universidad Complutense (Alcalá de Henares)

Venetiis: Ex Typographia Bartholomaei Javarina 1729

Texto completo disponível

2
Nikephorou Kaisaros tou Bryenniou Hyle historias =: Nicephori Caesaris Bryennii commentarii de rebus Byzantinis
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Nikephorou Kaisaros tou Bryenniou Hyle historias =: Nicephori Caesaris Bryennii commentarii de rebus Byzantinis

Nicephorus Bryennius Javarina, Bartolomeo ((Venecia)) ; Poussines, Pierre (Sieur) ; Du Cange, Carolus Du Fresne (Sieur) ; Universidad Complutense (Alcalá de Henares)

Venetiis: Ex Typographia Bartholomaei Javarina 1729

Texto completo disponível

3
Ducae Michaelis Ducae Nepotis Historia Byzantina res in imperio Graecorum gestas complectens, a Joanne Palaeologo I ad Mehemetem II ; Accessit Cronicon breve, quo Graecorum, Venetorum, & Turcorum aliquot gesta continentur
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Ducae Michaelis Ducae Nepotis Historia Byzantina res in imperio Graecorum gestas complectens, a Joanne Palaeologo I ad Mehemetem II ; Accessit Cronicon breve, quo Graecorum, Venetorum, & Turcorum aliquot gesta continentur

Ducas Javarina, Bartolomeo ((Venecia)) ; Boulliau, Ismael ((Venecia)) ; Universidad Complutense (Alcalá de Henares)

Venetiis: Ex Typographia Bartholomaei Javarina 1729

Texto completo disponível

4
Nikephorou tou Gregora Romaike historia =: Nicephori Gregorae Byzantina historia
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Nikephorou tou Gregora Romaike historia =: Nicephori Gregorae Byzantina historia

Gregoras, Nikephoros Javarina, Bartolomeo ((Venecia)) ; Wolf, Hieronymus ((Venecia)) ; Boivin de Villeneuve, Jean ((Venecia)) ; Universidad Complutense (Alcalá de Henares)

Venetiis: ex Typographia Bartholomaei Javarina 1729

Texto completo disponível

5
Tou en hagiois patros hemon Nikephorou patriarchou Konstantinoupoleos historia syntomos apo tes Maurikiou basileias =: Sancti Nicephori Patriarchae Constantinopolitani breviarium historicum, de rebus gestis ab obitu Mauricii ad Constantinum usque Copronymum
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Tou en hagiois patros hemon Nikephorou patriarchou Konstantinoupoleos historia syntomos apo tes Maurikiou basileias =: Sancti Nicephori Patriarchae Constantinopolitani breviarium historicum, de rebus gestis ab obitu Mauricii ad Constantinum usque Copronymum

Nicéforo Javarina, Bartolomeo ((Venecia)) ; Petau, Denis ((Venecia)) ; Universidad Complutense (Alcalá de Henares)

Venetiis: Ex Typographia Bartholomaei Javarina 1729

Texto completo disponível

6
Theophylaktou Simokattou apo eparchion kai antigraphieos istorion biblia e' =: Theophylacti Simocattae expraefecti et observatoris coactorum historiarum libri VIII
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Theophylaktou Simokattou apo eparchion kai antigraphieos istorion biblia e' =: Theophylacti Simocattae expraefecti et observatoris coactorum historiarum libri VIII

Simocatta, Theophylactus Javarina, Bartolomeo ((Venecia)) ; Pontano, Giacomo ((Venecia)) ; Fabrot, Charles Annibal ((Venecia)) ; Universidad Complutense (Alcalá de Henares)

Venetiis: Ex Typographia Bartholomaei Javarina 1729

Texto completo disponível

7
De Byzantinae historiae scriptoribus ..
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

De Byzantinae historiae scriptoribus ..

Pitteri, Giovanni Marco ((Venecia)) ; Javarina, Bartolomeo ((S.I.)) ; Labbé, Philippe ((S.I.)) ; Universidad Complutense (Alcalá de Henares)

Venetiis: Ex Typographia Bartholomaei Javarina 1729

Texto completo disponível

Ver todas as versões
8
Georgiou tou Pachymere Michael Palaiologos =: Georgii Pachymeris Michael Palaeologus sive Historia rerum a Michaele Palaeologo ante imperium, & in imperio gestarum
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Georgiou tou Pachymere Michael Palaiologos =: Georgii Pachymeris Michael Palaeologus sive Historia rerum a Michaele Palaeologo ante imperium, & in imperio gestarum

Pachymeres, George Javarina, Bartolomeo ((Venecia)) ; Poussines, Pierre ((Venecia)) ; Universidad Complutense (Alcalá de Henares)

Venetiis: Ex Typographia Bartholomaei Javarina 1729

Texto completo disponível

9
Agathiou Scholastikou peri tes Ioustinianou basileas bibloi pente =: Agathiae Scholastici De Imperio et rebus gestis Justiniani imperatoris, libri quinque
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Agathiou Scholastikou peri tes Ioustinianou basileas bibloi pente =: Agathiae Scholastici De Imperio et rebus gestis Justiniani imperatoris, libri quinque

Agathias Scholasticus Javarina, Bartolomeo ((Venecia)) ; Does, Johan van Der ((Venecia)) ; Scaliger, Joseph Juste ((Venecia)) ; Vulcanius, Bonaventura ((Venecia)) ; Universidad Complutense (Alcalá de Henares)

Venetiis: Ex Typographia Bartholomaei Javarina 1729

Texto completo disponível

10
Prokopiou Kaisareos ton kat' auton istorion tetras deutera =: Procopii Caesariensis historiarum temporis sui tetras altera
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Prokopiou Kaisareos ton kat' auton istorion tetras deutera =: Procopii Caesariensis historiarum temporis sui tetras altera

Procopio de Cesarea Javarina, Bartolomeo ((Venecia)) ; Maltret, Claude ((S.I.)) ; Universidad Complutense (Alcalá de Henares)

Venetiis: Ex Typographia Bartholomaei Javarina 1729

Texto completo disponível

Resultados 1 2 3 4 next page

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.