skip to main content
Refinado por: autor: Nasuno, T. remover autor: Kajikawa, Yoshiyuki remover
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

A 20-Year Climatology of a NICAM AMIP-Type Simulation

Kodama, Chihiro ; Yamada, Yohei ; Noda, Akira T. ; Kikuchi, Kazuyoshi ; Kajikawa, Yoshiyuki ; Nasuno, Tomoe ; Tomita, Tomohiko ; Yamaura, Tsuyoshi ; Takahashi, Hiroshi G. ; Hara, Masayuki ; Kawatani, Yoshio ; Satoh, Masaki ; Sugi, Masato

Journal of the Meteorological Society of Japan. Ser. II, 2015, Vol.93(4), pp.393-424 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

2
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Outcomes and challenges of global high-resolution non-hydrostatic atmospheric simulations using the K computer

Satoh, Masaki ; Tomita, Hirofumi ; Yashiro, Hisashi ; Kajikawa, Yoshiyuki ; Miyamoto, Yoshiaki ; Yamaura, Tsuyoshi ; Miyakawa, Tomoki ; Nakano, Masuo ; Kodama, Chihiro ; Noda, Akira ; Nasuno, Tomoe ; Yamada, Yohei ; Fukutomi, Yoshiki

Progress in Earth and Planetary Science, 2017, Vol.4(1), pp.1-24 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões

Personalize Seus Resultados

  1. Editar

Refine Search Results

Expandir Meus Resultados

  1.   

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.