skip to main content
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Indikatorer för uppföljning av kvaliteten på vattnet i yt- och grundvattentäkter
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Indikatorer för uppföljning av kvaliteten på vattnet i yt- och grundvattentäkter

Weichelt, Anna-Karin

2014

Texto completo disponível

2
Analysresultat för råvatten från kommunala grundvattentäkter i Jönköpings län 2009-2013
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Analysresultat för råvatten från kommunala grundvattentäkter i Jönköpings län 2009-2013

Weichelt, Anna-Karin

2016

Texto completo disponível

3
Genomförandet av vattenförvaltningen – En jämförelse mellan Irland och Sverige
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Genomförandet av vattenförvaltningen – En jämförelse mellan Irland och Sverige

Weichelt, Anna-Karin

2009

Texto completo disponível

4
Material för bedömning av betydande påverkan i Nissans avrinningsområde: insamling av underlag och beskrivning av nuvarande miljöövervakning
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Material för bedömning av betydande påverkan i Nissans avrinningsområde: insamling av underlag och beskrivning av nuvarande miljöövervakning

Weichelt, Anna-Karin

2004

Texto completo disponível

5
Åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet: [Åren 2005-2008
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet: [Åren 2005-2008

Isaksson, Anna ; Weichelt, Anna-Karin ; Halldén, Anton

2005

Texto completo disponível

6
Miljöövervakning grundvattennivåer: Handledning framtagen inom det gemensamma delprogrammet Regional miljöövervakning av grundvattennivåer – programområde sötvatten.
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Miljöövervakning grundvattennivåer: Handledning framtagen inom det gemensamma delprogrammet Regional miljöövervakning av grundvattennivåer – programområde sötvatten.

Dahlqvist, Peter ; Thorén, Ann-Karin ; Holgersson, Björn ; Weichelt, Anna-Karin

2009

Texto completo disponível

7
Material Type:
Recurso Textual
Adicionar ao Meu Espaço

Genomförandet av vattenförvaltningen – En jämförelse mellan Irland och Sverige

Weichelt, Anna-Karin Naturvårdsverket

Länsstyrelsen i Jönköpings län 2009

Texto completo disponível

8
Material Type:
Recurso Textual
Adicionar ao Meu Espaço

Indikatorer för uppföljning av kvaliteten på vattnet i yt- och grundvattentäkter

Weichelt, Anna-Karin Naturvårdsverket, Länsstyrelser, lst, Länsstyrelsen i Jönköpings län ; Utförare miljöövervakning, Länsstyrelser, lst, Länsstyrelsen i Jönköpings län

Jönköping 2014

Texto completo disponível

9
Material Type:
Recurso Textual
Adicionar ao Meu Espaço

Analysresultat för råvatten från kommunala grundvattentäkter i Jönköpings län 2009-2013

Weichelt, Anna-Karin Naturvårdsverket, Länsstyrelser, lst, Länsstyrelsen i Jönköpings län ; Utförare miljöövervakning, Länsstyrelser, lst, Länsstyrelsen i Jönköpings län

2016

Texto completo disponível

10
Material Type:
Recurso Textual
Adicionar ao Meu Espaço

Material för bedömning av betydande påverkan i Nissans avrinningsområde: insamling av underlag och beskrivning av nuvarande miljöövervakning

Weichelt, Anna-Karin Naturvårdsverket

Länsstyrelsen i Jönköpings län 2004

Texto completo disponível

Personalize Seus Resultados

  1. Editar

Refine Search Results

Expandir Meus Resultados

  1.   

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.