skip to main content
Resultados 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Long-lasting ecological legacies of reindeer on tundra vegetation

Egelkraut, Dagmar D. Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Umeå: Umeå University 2017

Texto completo disponível

2
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Potential till industriell symbios: Kartläggning av industriella synergier i syfte att öka resurseffektiviteten längs Norrlandskusten

Everheim, Fanny Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

2018

Texto completo disponível

3
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Giftfria förskolor i Nordmalings kommun: En inventering av förskolor med åtgärdsförslag för att möjliggöra en minskning av barns negativa hälsoeffekter till följd av kemikalieexponering

Norman, Belinda Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

2016

Texto completo disponível

4
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Environmental work during sports event and among sports clubs: Situation analysis and how to apply Miljömärkt Event and Sustainable Event with ISO 20121
Miljöarbete vid idrottsevent och inom idrottsföreningar: Nulägesanalys samt hur det går att tillämpa Miljömärkt event och Sustainable Event med ISO 20121

Nyberg, Nicole Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

2015

Texto completo disponível

5
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Klimatanpassning av dagvattenhantering: Hur arbetar kommuner i Västra Götalands län med klimatanpassning av sin dagvattenhantering?

Glennvall, Julia Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

2016

Texto completo disponível

6
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Påverkan av terrestert organiskt material på fisksamhällen: Effekter på tillväxt och biomassa hos abborre i små sjöar
Impact of terrestrial organic matter on fish community: Effects on growth and biomass of perch in small lakes

Larsson, Magnus Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

2015

Texto completo disponível

7
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Tracing the source of colourless carbon in an arctic lake on SW Greenland: Insights of organic matter origin from hydrogen isotope analyses of samples prepared using steam equilibration

Holmgren, Bror Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

2016

Texto completo disponível

8
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Umeå universitet: En studie om det systematiska arbetsmiljöarbetet på institutionsnivå uppfyller kraven i lagstiftningen

Eriksson, Linda Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

2014

Texto completo disponível

9
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Undersökning av lekområden för mal (<em>Silurus glanis</em>) i Båven

Enqvist, Martin Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

2015

Texto completo disponível

10
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Geokemin inom osorterade cirklar: Analys av tungmetallers distribution inom jordprofiler tagna från Abiskoområdet, nordvästra Sverige

Johansson, Camilla Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

2012

Texto completo disponível

Resultados 1 2 3 4 5 next page

Personalize Seus Resultados

 1. Editar

Refine Search Results

Expandir Meus Resultados

 1.   

Refinar Meus Resultados

Tipo de Recurso 

 1. Dissertações  (641)
 2. Recursos Textuais  (7)
 3. Livros  (1)
 4. Mais opções open sub menu

Data de Publicação 

De até
 1. Antes de2002  (9)
 2. 2002Até2007  (23)
 3. 2008Até2011  (76)
 4. 2012Até2016  (347)
 5. Após 2016  (202)
 6. Mais opções open sub menu

Idioma 

 1. Inglês  (405)
 2. Sueco  (377)
 3. Mais opções open sub menu

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.