skip to main content
Mostrar Somente
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

"Pít či nepít - to jest, oč tu běží." Střety příznivců a odpůrců abstinence v meziválečném Československu

Drahomír Jančík

Historicka Sociologie, 01 June 2014, Vol.2014(1), pp.47-69 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

2
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

„Pít či nepít – to jest, oč tu běží.“ Střety příznivců a odpůrců abstinence v meziválečném Československu

Drahomír Jančík

Historicka Sociologie, 01 June 2014, Vol.2014(1), pp.47-69 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

3
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

The control and planning of indu stry in the Soviet occupation zone in Germany (1945-1949)
Řízení a plánování průmyslu v sovětské okupační zóně Německa (1945-1949)

Drahomír Jančík

Acta Oeconomica Pragensia, 2005, Volume 3, pp.9-26

Texto completo disponível

4
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Methods of the Germanisation of Czech Economic during the German Occupation on Exapmle of Mining and Metallurgical Company Prague
Metody germanizace českého hospodářského prostoru v období německé okupace na příkladu Báňské a hutní společnosti Praha

Drahomír Jančík

Acta Oeconomica Pragensia, 2008, Volume 1, pp.53-65

Texto completo disponível

5
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Export of the Czechoslovak Uranium Ore to the Soviet Union in 1946-1959
Vývoz československého uranu do Sovětského svazu v letech 1946-1959

Drahomír Jančík

Acta Oeconomica Pragensia, 2007, Volume 7, pp.194-208

Texto completo disponível

6
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

The analysis of development of the Austrian capital market and its monetary consequences (in the period before 1918)
Analýza vývoje na rakouském kapitálovém trhu a jeho měnových souvislostí (v období do roku 1918)."

Čajka, Martin Brada, Jaroslav ; Jančík, Drahomír ; Pavlát, Vladislav

Vysoká škola ekonomická v Praze

Texto completo disponível

7
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Associations and Nonprofit Sector in Czechoslovakia 1945 - 1951
Spolky a neziskový sektor v Československu 1945 - 1948 (1951)

Kasíková, Jana Jančík, Drahomír ; Krameš, Jaroslav

Vysoká škola ekonomická v Praze

Texto completo disponível

8
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

The way of consumerism in the interwar Czechoslovakia nn the example of consumption of coffee, cocoa, chocolate and tea.
"Ve světle bontonu". Meziválečná konzumní společnost v Československu na příkladu spotřeby kávy, kakaa, čokolády a čaje.

Syrová, Tereza Jakubec, Ivan ; Jančík, Drahomír ; Štemberk, Jan

Vysoká škola ekonomická v Praze

Texto completo disponível

Personalize Seus Resultados

  1. Editar

Refine Search Results

Expandir Meus Resultados

  1.   

Mostrar Somente

  1. Revistas revisadas por pares (2)

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.