skip to main content
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Hvorfor så mange økser? : En tolkning av funnene fra den klassiske Nøstvetboplassen i Ås, Akershus
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Hvorfor så mange økser? : En tolkning av funnene fra den klassiske Nøstvetboplassen i Ås, Akershus

Jaksland, Lasse

2005

Texto completo disponível

2
Material Type:
Recurso Textual
Adicionar ao Meu Espaço

Boplass fra yngre steinalder. Ambjørnrød, 213/3, Fredrikstad, Østfold

Jaksland, Lasse ; Mansrud, Anja

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon 2018

Texto completo disponível

3
Material Type:
Recurso Textual
Adicionar ao Meu Espaço

Sjømannshjemmet. Jomfubraaten med Munkehagen Søndre. Steinalderboplass med funn og C14-dateringer fra seinmesolittisk fase 4 og tidligneolitikum, Oslo, Akershus

Jaksland, Lasse ; Mansrud, Anja

2018

Texto completo disponível

4
Material Type:
Recurso Textual
Adicionar ao Meu Espaço

Boplass fra eldre steinalder og kokegrop fra bronsealder. Labu Søndre/Husjordet Øvre, 135/1, Vestby, Akershus

Jaksland, Lasse ; Mansrud, Anja

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon 2018

Texto completo disponível

5
Material Type:
Recurso Textual
Adicionar ao Meu Espaço

Lokalitet fra mellomneolitikum. Kjørbo, 52/46, Bærum, Akershus

Jaksland, Lasse ; Mansrud, Anja

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon 2018

Texto completo disponível

6
Material Type:
Recurso Textual
Adicionar ao Meu Espaço

Hustufter, bosetningsspor,kulturlag. Labo Nordre, 134/29, Vestby, Akershus

Jaksland, Lasse ; Simonsen, Margrethe F

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjo 2015

Texto completo disponível

7
Material Type:
Recurso Textual
Adicionar ao Meu Espaço

Varia 80 E18 Brunlanesprosjektet. Bind 2. Undersøkte lokaliteter fra tidligmesolitikum

Jaksland, Lasse ; Amundsen, Tina ; Nyland, Astrid J ; Åhrberg, Eva Schaller

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen 2012

Texto completo disponível

8
Material Type:
Recurso Textual
Adicionar ao Meu Espaço

Varia 52 Vinterbrolokalitetene - en kronologisk sekvens fra mellom- og senmesolitikum i Ås, Akershus

Jaksland, Lasse

Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlinge 2001

Texto completo disponível

9
Material Type:
Recurso Textual
Adicionar ao Meu Espaço

Varia 81 E18 Brunlanesprosjektet. Bind 3. Undersøkte lokaliteter fra tidligmesolitikum og senere

Jaksland, Lasse ; Amundsen, Tina ; Knutsson, Helena ; Knutsson, Kjel ; Kræmer, Marianne Bugge ; Nyland, Astrid J ; Olsen, Dag Erik Færø ; Persson, Per ; Sveistrup, Tore E ; Åhrberg, Eva Schaller

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen 2012

Texto completo disponível

10
Material Type:
Recurso Textual
Adicionar ao Meu Espaço

Steinalderboplass. Skoklefald, 2/1006, Nesodden kommune, Akershus

Jaksland, Lasse

Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen 2000

Texto completo disponível

Personalize Seus Resultados

  1. Editar

Refine Search Results

Expandir Meus Resultados

  1.   

Novas Pesquisas Sugeridas

Ignorar minha busca e procurar por tudo

Deste Autor:

  1. Jaksland, Lasse
  2. Mansrud, Anja
  3. Gjesvold, Per Erik
  4. Høeg, Helge Irgens
  5. Glørstad, Håkon

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.