skip to main content
Resultados 1 2 3 4 next page
Refinado por: idioma: Inglês remover idioma: Sueco remover assunto: Teknik Och Teknologier remover
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

An investigation about e-commerce integrated with shopping mall – How can a shopping mall integrate e-commerce?
An investigation about e-commerce integrated with shopping mall – How can a shopping mall integrate e-commerce?

Magnusson, Louise ; Sjöberg, Milja KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande

2014

Texto completo disponível

2
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

E-handelns utveckling inom dagligvaruhandeln
Development of e-commerce within fast moving consumer goods

Olsson, Julia ; Samaan, Julia KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande

2018

Texto completo disponível

3
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

The impact of e-business on distribution companies
E-handelns påverkan på distributionsföretag: En kvalitativ studie av distributionsföretag i Sverige

Öst, Andreas ; Johannisson, Erik Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi

2016

Texto completo disponível

4
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Övergången till en Single Page Application för en elektronisk modehandel
Transitioning towards a Single Page Application for a fashion e-commerce: Qualitative and quantitative analysis of the transition's impact on business performance

Chen, Céline KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

2017

Texto completo disponível

5
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

The return process impact on the relationship between customer and company
Returprocessens påverkan på relationen mellan kund och företag

Johansson, Felicia ; Lindquist, Catrin Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi

2018

Texto completo disponível

6
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

The effect of the e-commerce on retail space
E-handelns påverkan på fysiska handelsytor

Moström, Elin ; Stopner, Märta KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande

2018

Texto completo disponível

7
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Påverkar e‐hand elsutvecklingen lager- och logistikmarknaden?
Does the e‐commerce development affect the warehouse and logistics market?

Nguyen, Binh ; Kemkes, Maria KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande

2016

Texto completo disponível

8
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Flexible rental conditions in the real estate market for warehouse and logistics: A qualitative study on the impact of e-commerce
Flexibla hyresförhållanden på lager- och logistikfastighetsmarknaden: En kvalitativ studie om e-handelns påverkan

Ali, Ali ; Jeng, Michelle KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande

2018

Texto completo disponível

9
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Rental Agreements for Stores: What do E-commerce, Business Cycles and Sustainability Mean?
Hyreskontrakt för butiker: Vad betyder e-handel, konjunkturförändringar och hållbarhet?

Käck, Hanna ; Grafström, Amanda KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande, Bygg- och fastighetsekonomi ; KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande, Bygg- och fastighetsekonomi

2018

Texto completo disponível

10
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

To capture the flow of public transport: A comparison between market places in Hong Kong’s and Stockholm’s subway
Att fånga flödet i kollektivtrafiken: En jämförelse mellan handelsplatser i Hong Kongs och Stockholms tunnelbana

Jenny Karlsson, Jenny ; Sofia Landberg, Sofia KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande

2013

Texto completo disponível

Resultados 1 2 3 4 next page

Personalize Seus Resultados

 1. Editar

Refine Search Results

Expandir Meus Resultados

 1.   

Refinar Meus Resultados

Tipo de Recurso 

 1. Dissertações  (31)
 2. Recursos Textuais  (1)
 3. Mais opções open sub menu

Data de Publicação 

De até
 1. Antes de2012  (2)
 2. 2012Até2013  (5)
 3. 2014Até2015  (3)
 4. 2016Até2018  (19)
 5. Após 2018  (3)
 6. Mais opções open sub menu

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.