skip to main content
Refinado por: Base de dados/Biblioteca: PMC (PubMed Central) remover assunto: Stroke remover
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Safety and Efficacy of the C-117 Formula for Vulnerable Carotid Artery Plaques (Spchim): A Randomized Double-Blind Controlled Pilot Study

Gong, Baoying ; Chen, Xiuyan ; Lin, Rongming ; Zhang, Feng ; Zhong, Jingxin ; Zhang, Qixin ; Zhou, Yuexiang ; Li, Haijun ; Zeng, Liling ; Jiang, Zonghua ; Guo, Jianwen

Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2019, Vol.2019, 10 pages [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
2
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Safety and efficacy of herbal medicine for acute intracerebral hemorrhage (CRRICH): a multicentre randomised controlled trial

Zeng, Liling ; Tang, Guanghai ; Wang, Jing ; Zhong, Jianbin ; Xia, Zhangyong ; Li, Jiexia ; Chen, Guangsheng ; Zhang, Yongbo ; Luo, Saihua ; Huang, Gan ; Zhao, Qianshan ; Wan, Yue ; Chen, Chaojun ; Zhu, Kaiyun ; Qiao, Hanzi ; Wang, Jian ; Huang, Tao ; Liu, Xian ; Zhang, Qixin ; Lin, Rongming ; Li, Haijun ; Gong, Baoying ; Chen, Xiuyan ; Zhou, Yuexiang ; Wen, Zehuai ; Guo, Jianwen

BMJ Open, 9 May 2019, Vol.9(5) [Periódico revisado por pares]

British Medical Journal Publishing Group

Texto completo disponível

Ver todas as versões

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.