skip to main content
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Resultados 1 2 3 4 5 next page
Mostrar Somente
Refinado por: tipo de recurso: Dissertações remover assunto: Social Sciences remover
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Adaptation, Resilience, and Transformability: A Historical Ecology of Traditional Furrow Irrigation System on the Slopes of Mount Kilimanjaro.

Sunday, Sabbath Mind and Nature, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia, Antikens kultur och samhällsliv ; Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia, Antikens kultur och samhällsliv

2015

Texto completo disponível

2
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Uppfostringsanstalt i relation till lagen: En komparativ studie av ideal och praktik kring uppfostringsanstalter 1900-1946.

Lagerqvist, Linn Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Ämnesforskning

2016

Texto completo disponível

3
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Besvär!: Om motståndet hos två tvångssammanslagna kommuner i samband med kommunblocksreformen

Ahlqvist, Nils Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

2014

Texto completo disponível

4
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Samstämmighet inom historieundervisningen: En undersökning av styrdokumenten och två läromedel

Josefsson, Frida Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT)

2014

Texto completo disponível

5
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

En kvalitativ studie om hur lärarstudenter tolkar begreppet historiemedvetande före och efter avslutad utbildning i ämnet historia: Berättelsen är det band som håller ihop tiderna

Johansson, Katharina Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle

2017

Texto completo disponível

6
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Likvärdighet till priset av likformighet? :: en studie av hur och varför svenska och finländska historielärare på gymnasiet uppfattar att de påverkas av externa prov i historia

Gunnemyr, Per

Forskarskolan i historia och historiedidaktik, 2011

Texto completo disponível

7
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Från kvinnans problem till problemfri kvinna: En undersökning av audiovisuell reklam för sanitetsprodukter till menstruerande kvinnor mellan åren 1970 och 2000

Haltorp, Jessica Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Historia

2014

Texto completo disponível

8
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Andrafiering i läromedel: Kartläggning av läromedel ur en postkolonial teori

Björnberg, Martin Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle

2015

Texto completo disponível

9
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Parenting literature from a gender perspective
Uppfostringslitteratur ur ett genusperspektiv

Werner, Sofie Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Historiska institutionen

2016

Texto completo disponível

10
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

”Kan man inte definiera och avgränsa får vi snart hela främre orienten här”.: Arbetsmarknadsstyrelsen och den assyrisk/syrianska migrationen till Sverige på 1960- och 1970-talet

Roman, Marcus Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Historiska institutionen

2015

Texto completo disponível

Resultados 1 2 3 4 5 next page

Personalize Seus Resultados

 1. Editar

Refine Search Results

Expandir Meus Resultados

 1.   

Mostrar Somente

 1. Revistas revisadas por pares (6)

Data de Publicação 

De até
 1. Antes de1989  (16)
 2. 1989Até2000  (20)
 3. 2001Até2007  (17)
 4. 2008Até2014  (103)
 5. Após 2014  (111)
 6. Mais opções open sub menu

Idioma 

 1. Sueco  (224)
 2. Inglês  (132)
 3. Alemão  (3)
 4. Holandês  (1)
 5. Finlandês  (1)
 6. Mais opções open sub menu

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.