skip to main content
Refinado por: tipo de recurso: Dissertações remover Base de dados/Biblioteca: SwePub (National Library of Sweden)- Free access remover data de publicação: Antes de1980 remover assunto: Samhällsvetenskap remover
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Ljungan: vattenbyggnader i den näringsgeografiska miljön 1550-1940

Nordberg, Perola

Meddelande / Geografiska institutionen, Umeå universitet, 1977

Texto completo disponível

2
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

I fosterlandets tjänst: en studie i den svenska arméunderbefälskårens fackliga strävanden 1901-1922

Ericsson, Tom

Umeå studies in the humanities, 1978

Texto completo disponível

3
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Tjärhanteringen i Västerbottens län under 1800-talets senare hälft: en studie av produktion och transporter med särskild hänsyn till Ume- och Vindelälvens dalgångar

Borgegård, Lars-Erik

Kungl. Skytteanska samfundets handlingar, Meddelande / Geografiska institutionen, Umeå universitet, 1973

Texto completo disponível

4
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Rennomadismen i Torne lappmark: markanvändning under kolonisationsepoken i fr.a. Enontekis socken

Arell, Nils

Kungl. Skytteanska samfundets handlingar, Meddelande / Geografiska institutionen, Umeå universitet, 1977

Texto completo disponível

5
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Allmänningsskogarna i Norrbottens län: deras betydelse för det enskilda jord- och skogsbruket

Liljenäs, Ingrid

Kungl. Skytteanska samfundets handlingar, Meddelande / Geografiska institutionen, Umeå universitet, 1977

Texto completo disponível

6
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Kolonisationen på kronoparkerna i Norrbotten 1894-1950

Bergström, Sten Ove

Umeå studies in economic history, 1979

Texto completo disponível

Personalize Seus Resultados

  1. Editar

Refine Search Results

Expandir Meus Resultados

  1.   

Data de Publicação 

De até

Novas Pesquisas Sugeridas

Ignorar minha busca e procurar por tudo

Deste Autor:

  1. Ericsson, Tom
  2. Arell, Nils
  3. Nordberg, Perola
  4. Liljenäs, Ingrid
  5. Bergström, Sten Ove

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.