skip to main content
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Fligth Inspection of Overhead Power Lines: Modeling of relations between inspection remarks and system reliability
Flygbesiktning av Luftledningar: Modellering av samband mellan besiktningsanmärkningar och systemtillförlitlighet

Brodersson, Anna Lilly Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Matematiska institutionen, Tillämpad matematik och statistik

2014

Texto completo disponível

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.