skip to main content
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

3D YOLO: Objektdetektering i 3D med LiDAR-data
3D YOLO: End-to-End 3D Object Detection Using Point Clouds

Al Hakim, Ezeddin KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

2018

Texto completo disponível

2
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

En jämförande studie i ett praktiskt användningsfall för bildklustring baserat på gemensamt delade bilder och dess metadata
A comparative study on a practical use case for image clustering based on common shareability and metadata

Dackander, Erik KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

2018

Texto completo disponível

3
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Avvikelsedetektering för icke återkommande trafikstockningar med hjälp av LSTM-nätverk
Anomaly detection for non-recurring traffic congestions using Long short-term memory networks (LSTMs)

Svanberg, John KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

2018

Texto completo disponível

4
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Application of Machine Learning to Financial Trading

Horemuz, Michal KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

2018

Texto completo disponível

5
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Klassificering av stötande innehåll i musik med hjälp av låttexter och musik-metadata
Classification of explicit music content using lyrics and music metadata

Bergelid, Linn KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

2018

Texto completo disponível

6
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Klassifiering av friska och alzheimers patienter med hjälp av elektroencefalografi och maskininlärning
Classification of Healthy and Alzheimer's Patients Using Electroencephalography and Supervised Machine Learning

Javanmardi, Ramtin ; Rehman, Dawood KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

2018

Texto completo disponível

7
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Classifying Urgency: A Study in Machine Learning for Classifying the Level of Medical Emergency of an Animal’s Situation

Strallhofer, Daniel ; Ahlqvist, Jonatan KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

2018

Texto completo disponível

8
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

En jämförelse av tre maskininlärningsalgoritmer i uppgiften att automatiskt värdera kommersiella fastigheter
Comparing three machine learning algorithms in the task of appraising commercial real estate

Dellstad, Michael KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

2018

Texto completo disponível

9
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Design av ett frågebesvarande system inom svensk konsultverksamhet med användning av djupinlärning
Designing a Question Answering System in the Domain of Swedish Technical Consulting Using Deep Learning

Abrahamsson, Felix KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

2018

Texto completo disponível

10
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Detektera artificiella användare med hjälp av beteendeanalys
Detecting fraudulent users using behaviour analysis

Jóhannsson, Jökull KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

2017

Texto completo disponível

Personalize Seus Resultados

  1. Editar

Refine Search Results

Expandir Meus Resultados

  1.   

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.