skip to main content
Resultados 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço
2
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

With Soviet influence in Kalmar: A review of how the Kalmar Communists managed the Soviet control over the East in dramatic expression
Med sovjetiskt inflytande i Kalmar: En granskning av hur kommunisterna i Kalmar hanterade den sovjetiska kontrollen över öst i dramatiska uttryck

Olsson, Robin Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2017

Texto completo disponível

3
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

The patient acts like a complete fool: A discourse analysis of feebleminded people's journals of health, from the mid 20th century
Patienten uppträder helt som idiot: En diskursanalys av omsorgskter ifrån mitten av 1900-talet av bildbara och obildbara sinnesslöa

Strandqvist, Elin ; Jonsson, Emma Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2016

Texto completo disponível

4
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço
5
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Local historical points of interests: A qualitative study of how today's high school teachers use the practical education of the subject of history
Lokala historiska besöksmål: En kvalitativ studie om hur dagens historielärare på gymnasiet brukar den "praktiska undervisningen"

Henriksson, Fredrik ; Karlsson, Anton Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2016

Texto completo disponível

6
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

The absent story: An analysis of textbooks in history which problemizes the heterosexual norm
En bortglömd historia: En granskning av läromedel i historia som problematiserar heteronormen

Olsson, Emma Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2016

Texto completo disponível

7
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

"Let your women keep silent in the churches": The governmentally initiated commission regarding woman's jurisdiction to ecclesiastical offices and services, SOU 1950:48.
"Kvinnan tige i församlingen": <em>En kvalitativ analys av statens offentliga utredning kring kvinnans behörighet till kyrkliga ämbeten och tjänster, SOU 1950:48.</em>

Andersson, Anna Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2013

Texto completo disponível

8
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Under the hawks wings: Distribution and sorting at the upptagningshem in Sandsbro between the years 1933-1935
Under hökens alla vingar: Fördelning och sortering vid upptagningshemmet i Sandsbro mellan åren 1933-1935

Sjödahl, Anton Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2013

Texto completo disponível

9
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Terrorism Throughout the Ages: A Conceptual Historical Analysis of Terrorism
Terrorism genom tiderna: <em>En begreppshistorisk analys av terrorism</em><em></em>

Greijdanus, Wouter Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2014

Texto completo disponível

10
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Learning by Playing: An interview study with aspiring history teachers about historical video games in education
Spelandets lärdomar: En intervjustudie med blivande historielärare om historiska datorspel i undervisningen

Stefan, Lobo Jansson Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2017

Texto completo disponível

Resultados 1 2 3 4 5 next page

Personalize Seus Resultados

  1. Editar

Refine Search Results

Expandir Meus Resultados

  1.   

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.