skip to main content
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Resultados 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Storbritannien under järnåldern: klassiska texter contra arkeologi
Iron Age religion in Britain: classical texts versus archaeology

Saxerbo Sjöberg, Karolina Högskolan på Gotland, Institutionen för kultur, energi och miljö

2012

Texto completo disponível

2
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Archaeological site significance: the connection between archaeology and oral history in Palau

Billengren, Sarah Högskolan på Gotland, Institutionen för kultur, energi och miljö

2011

Texto completo disponível

3
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Arkeologin i regimens tjänst: Ahnenerbes verksamhet, historiebruk och vetenskap under det Tredje riket

Johansson, Mattias Högskolan på Gotland, Avdelningen för Arkeologi och osteologi

2009

Texto completo disponível

4
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Queer Rock Art?: an LGBT, and queer perspective on Swedish Bronze Age rock Carvings
Klippbögar?: hällristningar ur ett LGBT- och queerperspektiv

Nyberg, Fredrik Högskolan på Gotland, Institutionen för kultur, energi och miljö

2013

Texto completo disponível

5
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Let’s build prehistory: archaeologist’s opinions about experimental archaeology and possibilities to use it as mediating
Ska vi bygga forntid?: arkeologers åsikter om experimentell arkeologi och möjlighet till förmedling

Lindmark, Gudrun Högskolan på Gotland, Institutionen för kultur, energi och miljö

2010

Texto completo disponível

6
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Arkitektur i Mayariket: en jämförelse mellan Palenque och Tikal

Josefsson, Mathias Högskolan på Gotland, Institutionen för kultur, energi och miljö

2012

Texto completo disponível

7
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Advantages space: an attempt to recreate a landscape and the attributes it may contain in Släbro, Nyköping Södermanlands län
Fördelaktigt utrymme: ett försök till rekonstruktion av ett landskap och de attribut som kan utgöra det vid hällristningarna i Släbro, Nyköping Södermanlands län

Sundström, Christoffer Högskolan på Gotland, Institutionen för kultur, energi och miljö

2012

Texto completo disponível

8
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

To be or not to be?: a discussion about the existence of cult houses on Gotland
Att vara eller icke vara?: en diskussion om kulthusens existens på Gotland

Pilefelt, Björn Högskolan på Gotland, Institutionen för kultur, energi och miljö

2012

Texto completo disponível

9
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Clay pipes, tobaco and Västergarn: history and archeological function
Kritpipor, tobak och Västergarn: historik och arkeologisk funktion

Jibbefors, Tony Högskolan på Gotland, Institutionen för kultur, energi och miljö

2013

Texto completo disponível

10
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

The coast is clear: a study of the Bronze Age shoreline of Gotland
Kusten är klar: en undersökning av Gotlands bronsåldersstrandlinje i GIS

Nordin, Fredrik Högskolan på Gotland, Institutionen för kultur, energi och miljö

2011

Texto completo disponível

Resultados 1 2 3 4 5 next page

Personalize Seus Resultados

  1. Editar

Refine Search Results

Expandir Meus Resultados

  1.   

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.