skip to main content
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

The Children Welfare Committee in Kalmar: and their view upon neglected children 1911-1918
Barnvårdsnämnden i Kalmar: och deras syn på vanvårdade barn mellan 1911-1918

Jonsson, Elin Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2013

Texto completo disponível

2
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Perspectives on gender identity in prehistory: So reason the scholars
Perspektiv på genusidentitet i förhistorien: Så resonerar forskarna

Fransson Rodriguez, Liza Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2013

Texto completo disponível

3
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

When the Empire Shook: A postcolonial discourse analysis on The Sydney Morning Herald between the years 1947-1950 in relation to India's independence
När Imperiet Skakade: En postkolonial diskursanalys på The Sydney Morning Herald under åren 1947-1950 i relation till Indiens självständighet

Ernberg, Nicklas Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2013

Texto completo disponível

4
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Hundreds of Thousands of Life Stories on a Few Pages: A comparative study between how a museum and today's textbooks explains The Great Emigration
Hundratusentals livsöden på några blad: En komparativ studie mellan ett museums förmedlande av utvandringen och dagens läroböcker

Johansson, Anton Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2013

Texto completo disponível

5
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Not a piece of dirt?: A textanalysis of masculinity Värnpliktsnytt 1991-1971
Ingen liten lort?: En textanalys om manlighet i Värnpliktsnytt åren 1971-1991

Trulsson, Linnea ; Johansson, Edvard Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2013

Texto completo disponível

6
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

The View on Rape: From the Viewpoint of the Governmentally Initiated Commission Regarding Sexual Offences 1976, SOU 1976:9
Synen på våldtäkt: Utifrån den synvinkel som fanns hos statens offentliga utredning kring sexualbrott 1976, SOU 1976:9

Jonsson, Elina Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2013

Texto completo disponível

7
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Computer Games - a Game or Sport?: A Study of how Three Swedish Newspapers Depicts E-Sports and Computer Games 2000-2013
Datorspel - en lek eller sport?: En studie om hur tre svenska dagstidningar framställer e-sport och datorspel 2000-2013

Dang, Denny Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2013

Texto completo disponível

8
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Is North Korea ever taken seriously?: A study of the image of North Korea presented by two Swedish newspapers
Tas Nordkorea någonsin på allvar?: <em>En studie av Nordkoreabilden i två svenska tidningar</em>

Iakub, Hayrula ; Göransson, Björn Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2013

Texto completo disponível

9
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

The Myth of Palme: a textual analysis of the documentary Palme and its description of the social memory of Olof Palme as a norm or anomaly
Myten om Palme: En texttolkning av dokumentären Palme och dess skildring av det sociala minnet efter Olof Palme som norm eller anomali

Svanström, Emma Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2013

Texto completo disponível

10
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Tuberculosis: A study of the care of patients with tuberculosis at the sanatorium Lugnet in Växjö between the years 1920-1926 with focus on gender and class differences
Tuberkulos: En studie av vården av patienter med tuberkulos på Lugnets sanatorium i Växjö mellan åren 1920-1926 avseende köns- och klasskillnader

Fredriksson, Björn Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2013

Texto completo disponível

Personalize Seus Resultados

  1. Editar

Refine Search Results

Expandir Meus Resultados

  1.   

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.