skip to main content
Resultados 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Boat graves – for selected men and women.: A study of the boat grave fields in Vendel, Tuna in Badelunda and Gamla Uppsala
Båtgravar – för utvalda män och kvinnor.<em></em>: En studie av båtgravfälten i Vendel, Tuna i Badelunda och Gamla Uppsala.

Hildenborg, Matilda Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2019

Texto completo disponível

2
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Gulli Petrini – The fight for womens right to vote: Wexiobladet and Smalandspostens reports about Gulli Petrini, the fighter for womens rights.
Gulli Petrini - kampen för kvinnors rösträtt: Wexiöbladet och Smålandspostens syn på Gulli Petrini, kämpen för kvinnnors rätt

Jonsson, Carl Modern svensk historia, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV) ; Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2018

Texto completo disponível

3
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

The social work starts in the household: A studie about how the housewives’ association in Västervik operated to improve the conditions of the housewife in 1950-1978
Samhällsarbetet börjar i hemmet<em></em>: En studie om hur Västerviks husmodersförening verkade för att förbättra husmoderns villkor under åren 1950-1978

Andersson, Antonia Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2018

Texto completo disponível

4
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Women are humans too: A study about language as a tool in the normalization of women as political subjects during the fight for the right to vote
Kfvinnor äro också människor: Om språk som maktredskap i normaliseringen av kvinnan som politiskt subjekt under rösträttskampen

Russell, Sophia Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2017

Texto completo disponível

5
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

The girls' school in Kalmar: A study of the students at Kalmar girls' school 1900-1907 and the teaching that was conducted there
Flickskolan i Kalmar: En studie av Kalmar flickskolas elever 1900-1907 och undervisningen som bedrevs där

Fagerstrandh, Jenny Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2017

Texto completo disponível

6
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Changes in the History subject: A document analysis of the school curricula from 1994 and 2011 with a focus on historical consciousness, gender and equality
Historieämnets förändring: En dokumentanalys av skolans läroplaner från år 1994 och 2011 med fokus på historiemedvetande, genus och jämställdhet

Djakovic, Branko ; Andersson, Viktor Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2016

Texto completo disponível

7
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Normative or stereotypical?: An analysis of the female characters in the Bond films as normative for the contemporary beauty-and women ideals
Normbrytande eller stereotypisk?: En analys av de kvinnliga karaktärerna i Bondfilmerna som normsättande för samtida skönhets- och kvinnoideal

Sandelin, Amanda Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2016

Texto completo disponível

8
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Standard for poor relief: A study about the 1871 and the 1918 poor regulations in the light of gender, class and citizenship
Normen för fattigvård: <em>En studie om 1871- och 1918 års fattigvårdsförordningar, kopplat till genus, klass och medborgarskap. </em>

Thörne, Henrik Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2016

Texto completo disponível

9
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Gender perspective in swedish textbooks: An examination of the distribution between men and women in history textbooks
Genusperspektiv i svenska skolans läromedel: En granskning av fördelningen av män och kvinnor i läroböcker i ämnet historia

Slettemo, Johan Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2016

Texto completo disponível

10
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Accommodation wanted by girl, who wishes to be unnoticed: An analysis of local newspaper advertisements in Växjö, Sweden, to and from unmarried, pregnant women between 1910-1938
Plats önskas av flicka som vill vara obemärkt: En analys av lokala tidningsannonser i Växjö till och från ogifta, gravida kvinnor 1910-1938

Carlsson, Evelina Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2016

Texto completo disponível

Resultados 1 2 next page

Personalize Seus Resultados

  1. Editar

Refine Search Results

Expandir Meus Resultados

  1.   

Data de Publicação 

De até
  1. Antes de2014  (2)
  2. 2014Até2014  (3)
  3. 2015Até2015  (2)
  4. 2016Até2017  (7)
  5. Após 2017  (3)
  6. Mais opções open sub menu

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.