skip to main content
Resultados 1 2 3 4 5 next page
Refinado por: idioma: Inglês remover idioma: Sueco remover assunto: Företagsekonomi remover
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Commerce & e-Commerce: A study of consumer behavior and consumer preferences in commerce and ecommerce
E-handel och Fysisk handel: En studie av konsumentbeteende och konsumentpreferenser inom handel och e-handel

Papaioannou, Ashton ; Renberg, Jesper Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

2017

Texto completo disponível

2
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

CSR - the key to success in terms of employee motivation?
Barriärer till e-handel med lösplock av livsmedel ur ett konsumentperspektiv

Folmerz, Ida ; Fredriksson, Linnéa Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi ; Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten, Företagsekonomi

2016

Texto completo disponível

3
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Reaching through the noise: a study on SMeE:s potential for omnichannels
Att ta sig igenom bruset: en studie om SMeFs förutsättningar för omnikanaler

Essén, Anna ; Sevon, Lisa Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi

2016

Texto completo disponível

4
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Are more exposed companies better at sustainability reporting than less exposed companies?: A content analysis of 15 companies in the apparel industry
Är mer exponerade företag bättre på att hållbarhetsredovisa än mindre exponerade företag?: En innehållsanalys av 15 företag i klädbranschen

Peterson, Linda ; Järner, Hanna Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi

2017

Texto completo disponível

5
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Trust in E-commerce: Building trust
Förtroende för E-handeln: Förtroendeskapande

Kodia, Pontus ; Wesali, Mohammad Reza Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande

2014

Texto completo disponível

6
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Social e-shopping: motivation and value in online interaction
Social e-shopping: motivation och värde vid interaktion online

Ek, Emelie ; Viding, Josefine Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi

2017

Texto completo disponível

7
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Antagandet av e-handel, En studie av den iranska oljeindustrin
The adoption of E-Commerce, a study of the Iranian oil industry

Taheri, Amir Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management

2012

Texto completo disponível

8
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

The increase of e-commerce and its effects on physical retailers: A study focused on customer relationships within the electronics business
DEN ÖKADE E-HANDELNS PÅVERKAN PÅ FYSISKA BUTIKER: En studie inriktad på kundrelationer inom elektronikbranschen

Alisic, Amel ; Gustavsson, Carl-Henrik ; Sassi, Alexander Mälardalens högskola, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

2017

Texto completo disponível

9
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Online grocery shopping: Why is it not applied more?
E-handel av dagligvaror: Varför tillämpas det inte mer?

Andersson, Elna ; Ekman, Johan Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande

2018

Texto completo disponível

10
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Success through e-commerce: A qualitative study of factors that create customer satisfaction within e-commerce
Framgång via e-handel: En kvalitativ studie om faktorer som skapar kundnöjdhet inom e-handel

Hamberg, Emma ; Wallnér, Andreas Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi ; Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten, Företagsekonomi

2017

Texto completo disponível

Resultados 1 2 3 4 5 next page

Personalize Seus Resultados

  1. Editar

Refine Search Results

Expandir Meus Resultados

  1.   

Data de Publicação 

De até
  1. Antes de2006  (3)
  2. 2006Até2007  (2)
  3. 2008Até2009  (5)
  4. 2010Até2014  (5)
  5. Após 2014  (32)
  6. Mais opções open sub menu

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.