skip to main content
Resultados 1 2 3 4 next page
Refinado por: assunto: Environmental Sciences remover
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

När hjulen slutat snurra: <em>Hur principer för hållbar utveckling appliceras i tillsyn och tillståndsprocesserna för småskaliga vattenkraftverk</em>

Jonsson, Carl Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

2016

Texto completo disponível

2
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Does Soil Acidification Affect Spruce Needle Chemical Composition and Tree Growth?

Nyberg, Lars ; Lundström, Ulla ; Söderberg, Ulf ; Danielsson, Rolf ; van Hees, Patrick

Water, Air and Soil Pollution: Focus, 2001, Vol.1(1), pp.241-263

Texto completo disponível

3
Milj&#246;m&#229;l f&#246;r V&#228;rmlands l&#228;n. Reviderade m&#229;l 2008
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Miljömål för Värmlands län. Reviderade mål 2008

Eriksson, Eva ; Cederborg, Dag

2008

Texto completo disponível

4
Hydraulik i Klar&#228;lvens torrf&#229;ra vid tappningar fr&#229;n H&#246;ljes kraftverksdamm
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Hydraulik i Klarälvens torrfåra vid tappningar från Höljes kraftverksdamm

Hjerdt, Niclas ; Andersén, Markus ; Jonsson, Christer ; Eklund, Dan

2008

Texto completo disponível

5
Vattenkvalitet i grundvattent&#228;kter i tio v&#228;rml&#228;ndska kommuner Utv&#228;rdering med utg&#229;ngspunkt fr&#229;n SGU:s databas DGV
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Vattenkvalitet i grundvattentäkter i tio värmländska kommuner Utvärdering med utgångspunkt från SGU:s databas DGV

Lindblad, Annika

2007

Texto completo disponível

6
Bottenfauna i V&#228;rmlands l&#228;n 2005: en unders&#246;kning av bottenfaunan i f&#246;rsurade och kalkade sj&#246;ar och vattendrag h&#246;sten 2005
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Bottenfauna i Värmlands län 2005: en undersökning av bottenfaunan i försurade och kalkade sjöar och vattendrag hösten 2005

Engdahl, Alf ; Henricsson, Anna

2006

Texto completo disponível

7
Sj&#246;provfisken i V&#228;rmland 2003-2005: biologisk effektuppf&#246;ljning i f&#246;rsurade och kalkade sj&#246;ar
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Sjöprovfisken i Värmland 2003-2005: biologisk effektuppföljning i försurade och kalkade sjöar

Nyqvist, Urban

2006

Texto completo disponível

8
Bottenfauna i V&#228;rmlands l&#228;n 2004: en unders&#246;kning av bottenfaunan i f&#246;rsurade och kalkade sj&#246;ar och vattendrag h&#246;sten 2004
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Bottenfauna i Värmlands län 2004: en undersökning av bottenfaunan i försurade och kalkade sjöar och vattendrag hösten 2004

Engdahl, Alf ; Henricsson, Anna

2005

Texto completo disponível

9
Screening tertiary butylphenols, methylphenols, and long-chain alkylphenols in the Swedish environment
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Screening tertiary butylphenols, methylphenols, and long-chain alkylphenols in the Swedish environment

Remberger, Mikael ; Kaj, Lennart ; Palm, Anna ; Sternbeck, John ; Kvernes, Eva ; Brorström-Lundén, Eva

2004

Texto completo disponível

10
L&#246;vtr&#228;dsrika landskap - en inledande analys av s&#228;rskilt l&#246;vtr&#228;dsrika omr&#229;den i V&#228;rmlands l&#228;n, V&#228;stra G&#246;talands, V&#228;stmanlands, Dalarnas, G&#228;vleborgs och Uppsala l&#228;n samt fastlandsdelen av Kalmar l&#228;n
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Lövträdsrika landskap - en inledande analys av särskilt lövträdsrika områden i Värmlands län, Västra Götalands, Västmanlands, Dalarnas, Gävleborgs och Uppsala län samt fastlandsdelen av Kalmar län

Cassing, Gunilla ; Nilsson, Torbjörn

2008

Texto completo disponível

Resultados 1 2 3 4 next page

Personalize Seus Resultados

 1. Editar

Refine Search Results

Expandir Meus Resultados

 1.   

Refinar Meus Resultados

Tipo de Recurso 

 1. Recursos Textuais  (22)
 2. Livros  (13)
 3. Artigos  (1)
 4. Dissertações  (1)
 5. Mais opções open sub menu

Data de Publicação 

De até
 1. Antes de2004  (1)
 2. 2004Até2004  (7)
 3. 2005Até2005  (5)
 4. 2006Até2007  (14)
 5. Após 2007  (10)
 6. Mais opções open sub menu

Idioma 

 1. Sueco  (33)
 2. Inglês  (4)
 3. Mais opções open sub menu

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.