skip to main content
Refinado por: assunto: Microstructure remover Base de dados/Biblioteca: SpringerLink remover assunto: Mikrostruktur remover assunto: Economics remover
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Influence of Deformation on Transformation of Low-Carbon and High Nb-Containing Steel During Continuous Cooling

Yin, Shu-Biao ; Sun, Xin-Jun ; Liu, Qing-You ; Zhang, Zhi-Bo

Journal of Iron and Steel Research International, 2010, Vol.17(2), pp.43-47 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
2
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Effect of Initial Microstructure on Warm Deformation Behavior of 45 Steel

Zhao, Xin ; Yang, Xiao-Ling ; Jing, Tian-Fu

Journal of Iron and Steel Research International, August 2012, Vol.19(8), pp.75-78 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
3
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Microstructure and Properties of Mo Microalloyed Cold Rolled DP1000 Steels

Han, Qi-Hang ; Kang, Yong-Lin ; Zhao, Xian-Meng ; Lü, Chao ; GAO, Lu-Feng

Journal of Iron and Steel Research International, 2011, Vol.18(5), pp.52-58 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
4
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Hot Deformation Behavior of Nickel-Based Superalloy GH4720Li

Qu, Jing-Long ; Bi, Zhong-Nan ; Du, Jin-Hui ; Wang, Min-Qing ; Wang, Qing-Zeng ; Zhang, Ji

Journal of Iron and Steel Research International, October 2011, Vol.18(10), pp.59-65 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
5
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Hot Deformation Behavior of Ni3Al-based Alloy MX246A

Wang, Jian-Tao ; Han, Wei ; Luo, He-Li ; LI, Shang-Ping

Journal of Iron and Steel Research International, February 2014, Vol.21(2), pp.264-268 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
6
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Hot Deformation Behaviors of S31042 Austenitic Heat-Resistant Steel

Wang, Jing-Zhong ; Liu, Zheng-Dong ; Cheng, Shi-Chang ; Bao, Han-Sheng

Journal of Iron and Steel Research International, October 2011, Vol.18(10), pp.54,79-58,79 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
7
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Hot Ductility of DSS and Its Microstructure Observation During Hot Deformation

Song, Zhi-Gang ; Zheng, Wen-Jie ; Feng, Han ; Wu, Zhong-Zhong ; Guo, Hai-Sheng ; Yu, Fei

Journal of Iron and Steel Research International, August 2013, Vol.20(8), pp.83-86 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
8
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Effect of Cooling Start Temperature on Microstructure and Mechanical Properties of X80 High Deformability Pipeline Steel

Zheng, Xiao-Fei ; Kang, Yong-Lin ; Meng, De-Liang ; Shou-Yong, An ; Xia, Dian-Xiu

Journal of Iron and Steel Research International, October 2011, Vol.18(10), pp.42,71-46,71 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
9
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Effects of High Strain Rate on Properties and Microstructure Evolution of TWIP Steel Subjected to Impact Loading

LI, Da-Zhao ; Wei, Ying-Hui ; Liu, Chun-Yue ; Hou, Li-Feng ; Liu, Dong-Feng ; Jin, Xian-Zhe

Journal of Iron and Steel Research International, 2010, Vol.17(6), pp.67-73 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
10
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Mechanism of Austenite Evolution During Deformation of Ultra-High Carbon Steel

Zhang, Shu-Lan ; Sun, Xin-Jun ; Dong, Han

Journal of Iron and Steel Research International, 2008, Vol.15(3), pp.42-46 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões

Personalize Seus Resultados

  1. Editar

Refine Search Results

Expandir Meus Resultados

  1.   

Data de Publicação 

De até
  1. Antes de2008  (1)
  2. 2008Até2009  (3)
  3. 2010Até2010  (2)
  4. 2011Até2012  (5)
  5. Após 2012  (2)
  6. Mais opções open sub menu

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.