skip to main content
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

En jämförande studie mellan Genetisk algoritm, Simulerad glödgning och en hybrid algoritm för att lösa ett universitetsschemaläggningsproblem
A Comparative Study between Genetic Algorithm, Simulated Annealing and a Hybrid Algorithm for solving a University Course Timetabling Problem

Salman, Alzahraa ; Hanna, Rouwayd KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

2018

Texto completo disponível

2
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

En jämförelsestudie av tidseffektivitet i traditionella styrsystem för hissar
A comparative study of time efficiency in traditional elevator systems

Gunér, Gustaf ; Haider, Adibbin KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

2018

Texto completo disponível

3
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

En jämförande studie i ett praktiskt användningsfall för bildklustring baserat på gemensamt delade bilder och dess metadata
A comparative study on a practical use case for image clustering based on common shareability and metadata

Dackander, Erik KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

2018

Texto completo disponível

4
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

En jämförelse av algoritmer i trafiksystem
A comparison of algorithms used in traffic control systems

Björck, Erik ; Omstedt, Fredrik KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

2018

Texto completo disponível

5
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

En jämförelse av klassifieringssäkerhet mellan MRI- och PET-datamängder vid datorassisterad diagnostisering av Alzheimers sjukdom
A comparison of classification accuracy between MRI and PET datasets in computer aided diagnosis of Alzheimer's disease

Kjellberg, Gustav ; Kälvegren, Henrik KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

2018

Texto completo disponível

6
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

En jämförelse av ruttplaneringsalgoritmer för robotdammsugare
A Comparison of Path Planning Algorithms for Robotic Vacuum Cleaners

Sörme, Jacob ; Edwards, Tobias KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

2018

Texto completo disponível

7
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

En datadriven metod för automatisk visuell talsyntes på svenska
A Data-Driven Approach For Automatic Visual Speech In Swedish Speech Synthesis Applications

Hagrot, Joel KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

2019

Texto completo disponível

8
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

En prestandajämförelse av täckningsalgoritmer för enkla robotdammsugare
A performance comparison of coverage algorithms for simple robotic vacuum cleaners

Gunning, Robin KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

2018

Texto completo disponível

9
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Ett säkert multipartsberäknande protokoll med certifikatlös kryptografi för kryptonyckeluthämtning
A secure multi-party scheme with certificateless cryptography for secret key extraction

Fokin, Dennis KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

2018

Texto completo disponível

10
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

En studie i begränsningar och prestanda för skalbar hosting med hjälp av mobila enheter
A study of limitations and performance in scalable hosting using mobile devices

Rönnholm, Niklas KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

2018

Texto completo disponível

Personalize Seus Resultados

  1. Editar

Refine Search Results

Expandir Meus Resultados

  1.   

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.