skip to main content
Resultados 1 2 3 4 5 next page
Refinado por: tipo de recurso: Book Chapters remover Base de dados/Biblioteca: DiVA - Academic Archive Online remover idioma: Sueco remover
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Capítulo de Livro
Adicionar ao Meu Espaço

I experimentens lustgård: hur man gör och gjorde en flintyxa

Högberg, Anders Arkeologi, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV) ; Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

Mellan slott och slagg: Vänbok till Anders Ödman, pp. 89-96

Lund: Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet 2016

Texto completo disponível

2
Material Type:
Capítulo de Livro
Adicionar ao Meu Espaço

"Waterworld": materialitet mellan det förflutna och framtiden

Petersson, Bodil Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

Mellan slott och slagg: Vänbok till Anders Ödman, pp. 209-214

Lund: Institutionen för arkeologi och antikens historia 2016

Texto completo disponível

3
Material Type:
Capítulo de Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Tydlig gravgömma saknas?: Stenkonstruktioner och depositioner av kremerade ben på två gravfältslokaler från yngre bronsålder i Södermanland

Röst, Anna Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Arkeologi

I skuggan av solen: Nya perspektiv på bronsåldersarkeologier och bronsålderns arkeologiska källmaterial, pp. 117-147

Stockholm: Stockholms universitets förlag 2014

Texto completo disponível

4
Material Type:
Capítulo de Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Arkeologiska utgrävningar av bildstensplatser

Andreeff, Alexander Högskolan på Gotland, Institutionen för kultur, energi och miljö

Gotlands bildstenar: järnålderns gåtfulla budbärare, pp. 129-144

Visby: Gotlands museum 2012

Texto completo disponível

5
Material Type:
Capítulo de Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Tid, töisar och textil: Minnesbärande begravningarunder brons- och äldre järnålder på Gotland

Wehlin, Joakim

Med hjärta och hjärna: En vänbok till professor Elisabeth Arwill-Nordbladh

Institutionen för historiska studier 2014

Texto completo disponível

6
Material Type:
Capítulo de Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Med utgångspunkt från människorna: Sociala roller och samhälleliga funktioner i Birka med utblick mot Gamla Uppsala

Hedenstierna-Jonson, Charlotte Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia, Arkeologi

Socioekonomisk mångfald. Ritualer och urbanitet: Rapport från projektseminarium för Ostkustbanan (OKB) genom Gamla Uppsala, pp. 27-38

Stockholm, Uppsala: Statens Historiska Museer, Arkeologerna 2016

Texto completo disponível

7
Material Type:
Capítulo de Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Klimat, strandförskjutning och landskapsutveckling i Vesanområdet under 11 700 år

Persson, Carl ; Broström, Anna ; Svensson, Nils-Olof Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap ; Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Man & Biosphere Health (MABH), Avdelningen för Naturvetenskap

Norje Nordansund. Meolitiska lägerplatser i ett skärgårdslandskap och boplatslämningar från yngre bronsålder-äldre järnålder: särskild arkeologisk undersökning 2011 Ysane socken, Sölvesborgs kommun i Blekinge län, pp. 27-58

Karlskrona: Blekinge museum 2016

Texto completo disponível

8
Material Type:
Capítulo de Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Kvinnoliv i Mesopotamien avspeglade i Maridokumenten

Hesse, Kristina J. Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia

Institutionens historier: En vänbok till Gullög Nordquist, pp. 89-98

Uppsala: Uppsala universitet 2013

Texto completo disponível

9
Material Type:
Capítulo de Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Monumentaliseringen av Gamla Uppsala

Ljungkvist, John Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia, Arkeologi

Gamla Uppsala i ny belysning, pp. 33-68

Uppsala: Swedish Science Press 2013

Texto completo disponível

10
Material Type:
Capítulo de Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Intersektionalitet i ett antikhistoriskt perspektiv. Gör det skillnad?

Sjöberg, Birgitta Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia, Antikens kultur och samhällsliv

Institutionens historier: En vänbok till Gullög Nordquist, pp. 121-126

Uppsala: Uppsala universitet 2013

Texto completo disponível

Resultados 1 2 3 4 5 next page

Personalize Seus Resultados

 1. Editar

Refine Search Results

Expandir Meus Resultados

 1.   

Autor/Criador 

 1. Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Historiska institutionen  (88)
 2. Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier  (12)
 3. Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för humaniora  (8)
 4. History and Education  (7)
 5. Edquist, Samuel  (7)
 6. Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Programmet för studier kring Förintelsen och folkmord  (7)
 7. Uppsala Studies of History and Education (SHED), Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier  (6)
 8. Neiß (Neiss), Michael  (6)
 9. Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Ekonomisk-historiska institutionen  (5)
 10. Åkerlund, Andreas  (5)
 11. Uppsala universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för utbildning, kultur och medier  (5)
 12. Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia  (5)
 13. Winton, Patrik  (5)
 14. Larsson, Esbjörn  (5)
 15. Westberg, Johannes  (5)
 16. Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för idé- och lärdomshistoria  (5)
 17. Högskolan på Gotland, Institutionen för kultur, energi och miljö  (5)
 18. Petersson, Bodil  (4)
 19. Harvard, Jonas  (4)
 20. Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)  (4)
 21. Mais opções open sub menu

Data de Publicação 

De até
 1. Antes de2000  (30)
 2. 2000Até2004  (67)
 3. 2005Até2008  (53)
 4. 2009Até2013  (103)
 5. Após 2013  (72)
 6. Mais opções open sub menu

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.