skip to main content
Refinado por: data de publicação: 2015Até2017 remover idioma: Sueco remover
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

The Byzantine barbarians: The Byzantine construction of Barbaricum and its implications for the Byzantine dream
De bysantinska barbarerna: Den bysantinska konstruktionen av Barbaricum och dess följder för den bysantinska drömmen

Thorsjö, Olof Religionsvetenskap, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV) ; Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2015

Texto completo disponível

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.