skip to main content
Resultados 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Minicipal politicians representation: An analysis of the politicians in Gränna and Rogberga rural municipalities 1887-1907
Kommunala politikers representation: En analys av politiker i Gränna och Rogberga landskommuner 1887-1907

Kalkowski, Alexander Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2015

Texto completo disponível

2
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Assassin’s Creed 2: - An analysis of the game's use of history and historical consciousness 
Assassin’s Creed 2: - <em>En analys av spelets historiebruk och dess skapande av historiemedvetande</em>

Grote, Nils Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2013

Texto completo disponível

3
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

The Irish War of Independence: A historiographical study
Det irländska frihetskriget: En historiografisk undersökning

Lönnquist, Erika Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2014

Texto completo disponível

4
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Nkrumahism as a model for development: A format for progress on the African continent
Nkrumahismen som utvecklingsfilosofi: En mall för den afrikanska kontinentens väg till social, politisk och ekonomisk utveckling

P Wissel, Linus Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2016

Texto completo disponível

5
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

"The truth shall besides God's will always prevail.": The influence of natural law amongst some Swedish officers around 1700.
”Thy sanningen bliwfer ändånäst Gudz hielp alltid ochallena bestående.”: Naturrättsliga influenser i några karolinskakrigares källor kring 1700.

von Porat, Magnus Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2013

Texto completo disponível

6
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

The view of the Great Northern War 1700-1721.: A comparative study materials analysis of how the Great Northern War processed in various textbooks, 1924-2012.
Synen på det stora nordiska kriget 1700-1721.: En komparativ läromedelsanalys om hur det stora nordiska kriget behandlas i olika läroböcker, 1924-2012.

Bengtsson, Peter Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2015

Texto completo disponível

7
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

The Face of Communism: A portrayal of communism as an ideology and communistic governments depicted in Swedish and Norwegian upper secondary school books during 1951-2011.
Kommunismens ansikte: <em>Skildringen av kommunismen som ideologi och kommunistiska regimer i svenska och norska gymnasieläroböcker under perioden 1951-2011 </em><em></em>

Klerung, Martin Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2013

Texto completo disponível

8
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

The Qualitative Historical Consciousness: An attempt to find a method to apply this
Det kvalitativa historiemedvetandet: ett försök till att finna en metod att söka detta

Lindén, Tomas Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen, Institutionen för kulturvetenskaper (KV) ; Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2013

Texto completo disponível

9
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

The Last Place on Earth: Representations of Africans in the Swedish Comic Press 1880-1920
Bilder från det inre Afrika: Representationer av afrikaner i den svenska skämtpressen 1880-1920

Magnusson, Dennis Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2015

Texto completo disponível

10
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Digitized opportunities for School education: A study based on two games educational potential of history
Digitaliserade möjligheter för skolan <em></em>: <em>En studie av två spels pedagogiska potential för historieundervisning i grundskolan</em>

Bengtsson, Alexander Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2015

Texto completo disponível

Resultados 1 2 3 4 5 next page

Personalize Seus Resultados

  1. Editar

Refine Search Results

Expandir Meus Resultados

  1.   

Data de Publicação 

De até
  1. Antes de2013  (1)
  2. 2013Até2013  (43)
  3. 2014Até2014  (42)
  4. 2015Até2016  (90)
  5. Após 2016  (154)
  6. Mais opções open sub menu

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.