skip to main content
Refinado por: idioma: Eslovaco remover
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Súkromné dôchodkové systémy ich úloha pri zabezpečení primeraných a udržateľných dôchodkov.
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Súkromné dôchodkové systémy ich úloha pri zabezpečení primeraných a udržateľných dôchodkov.

European Commission ; Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities

Luxembourg : Publications Office 2010

Texto completo disponível

2
Meniaca sa Európa : lepšia práca, lepší život : štvorročný pracovný program 2005 – 2008.
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Meniaca sa Európa : lepšia práca, lepší život : štvorročný pracovný program 2005 – 2008.

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions

Luxembourg : Publications Office 2004

Texto completo disponível

3
Ako zaručiť, že program Progress prinesie výsledky strategický rámec na implementáciu programu Progress program EÚ pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu (2007 – 2013).
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Ako zaručiť, že program Progress prinesie výsledky strategický rámec na implementáciu programu Progress program EÚ pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu (2007 – 2013).

European Commission ; Directorate-General for Employment, Social Affaires and Equal Opportunities

Luxembourg : Publications Office 2008

Texto completo disponível

4
KOM(2005) 94 v kone&#269;nom znen&#237;<br>Zelen&#225; kniha &#8222;Ako &#269;eli&#357; demografick&#253;m zmen&#225;m, nov&#225; solidarita medzi gener&#225;ciami".
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

KOM(2005) 94 v konečnom znení
Zelená kniha „Ako čeliť demografickým zmenám, nová solidarita medzi generáciami".

European Commission ; Directorate-General for Employment, Social Affaires and Equal Opportunities

Zamestnanosť a sociálne záležitosti

Luxembourg : Publications Office

Texto completo disponível

5
rEUnaissance : odvaha vybudova&#357; udr&#382;ate&#318;n&#250; Eur&#243;pu : Luca Jahier &#8211; priority jeho predsedn&#237;ctva a pracovn&#253; program : funk&#269;n&#233; obdobie (2018 &#8211; 2020)<br>rEUnaissance odvaha vybudova&#357; udr&#382;ate&#318;n&#250; Eur&#243;pul.
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

rEUnaissance : odvaha vybudovať udržateľnú Európu : Luca Jahier – priority jeho predsedníctva a pracovný program : funkčné obdobie (2018 – 2020)
rEUnaissance odvaha vybudovať udržateľnú Európul.

European Economic and Social Committee

Brussels : EESC 2019

Texto completo disponível

6
rEUnaissance : odvaha vybudova&#357; udr&#382;ate&#318;n&#250; Eur&#243;pu : Luca Jahier &#8211; priority jeho predsedn&#237;ctva a pracovn&#253; program : funk&#269;n&#233; obdobie (2018 &#8211; 2020)<br>rEUnaissance : odvaha vybudova&#357; udr&#382;ate&#318;n&#250; Eur&#243;pul.
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

rEUnaissance : odvaha vybudovať udržateľnú Európu : Luca Jahier – priority jeho predsedníctva a pracovný program : funkčné obdobie (2018 – 2020)
rEUnaissance : odvaha vybudovať udržateľnú Európul.

European Economic and Social Committee

Brussels : EESC 2019

Texto completo disponível

7
&#218;radn&#253; vestn&#237;k Eur&#243;pskej &#250;nie L 347, 20.12.2013.
Material Type:
Revista
Adicionar ao Meu Espaço

Úradný vestník Európskej únie L 347, 20.12.2013.

European Union

Úradný vestník Európskej únie. L. Právne predpisy,

Luxembourg : Publications Office

Texto completo disponível

8
V ktor&#253;ch oblastiach m&#244;&#382;em dosiahnu&#357; zmenu? Pomocou eur&#243;pskej iniciat&#237;vy ob&#269;anov.
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

V ktorých oblastiach môžem dosiahnuť zmenu? Pomocou európskej iniciatívy občanov.

European Commission ; Secretariat-General

Luxembourg : Publications Office 2018

Texto completo disponível

9
V ktor&#253;ch oblastiach m&#244;&#382;em dosiahnu&#357; zmenu? : Pomocou eur&#243;pskej iniciat&#237;vy ob&#269;anov.
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

V ktorých oblastiach môžem dosiahnuť zmenu? : Pomocou európskej iniciatívy občanov.

European Commission ; Secretariat-General

Luxembourg : Publications Office 2018

Texto completo disponível

10
Zmena kl&#237;my a medzin&#225;rodn&#225; bezpe&#269;nos&#357; : dokument vysok&#233;ho splnomocnenca a Eur&#243;pskej komisie pre Eur&#243;psku radu.
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Zmena klímy a medzinárodná bezpečnosť : dokument vysokého splnomocnenca a Európskej komisie pre Európsku radu.

Council of the European Union ; European Commission

Luxembourg : Publications Office 2008

Texto completo disponível

Personalize Seus Resultados

 1. Editar

Refine Search Results

Expandir Meus Resultados

 1.   

Refinar Meus Resultados

Tipo de Recurso 

 1. Livros  (10)
 2. Revistas  (1)
 3. Mais opções open sub menu

Data de Publicação 

De até
 1. Antes de2005  (1)
 2. 2005Até2007  (1)
 3. 2008Até2009  (2)
 4. 2010Até2013  (2)
 5. Após 2013  (5)
 6. Mais opções open sub menu

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.