skip to main content
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Refinado por: idioma: Eslovaco remover
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Quantification of selected indicators of sustainable development in vegetable production ; Kvantifikácia vybraných ukazovateľov udržateľného rozvoja rastlinnej výroby

Prokeinová , R. , Slovenská Poľnohospodárska Univ. , Nitra . Fakulta Ekonomiky A Manažmentu , Katedra Štatistiky A Operačného Výskumu ; Hanová , M.

Acta Oeconomica et Informatica, 2010, Vol.(1), pp.22-26 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

2
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

The content of heavy metals in crops grew in metallically polluted region of Slovakia ; Obsah ťažkých kovov v poľnohospodárskej produkcii dopestovanej v metalicky zaťaženom regióne Slovenska

Lahučký , L. , Slovenská Poľnohospodárska Univ. V Nitre ; Árvay , J. , Slovenská Poľnohospodárska Univ. V Nitre ; Bystrická , J. , Slovenská Poľnohospodárska Univ. V Nitre ; Čéry , J. , Slovenská Poľnohospodárska Univ. V Nitre

Agriculture, 2009, Vol.(3), pp.156-163 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

3
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Sucasny stav a perspektivy rozvoja informacnych a komunikacnych technologii v polnohospodarstve
Present position and perspectives of development of information and communication technologies in agriculture

Sajbidorova , M. ,Slovenska Polnohospodarska Univ. V Nitre . Katedra Manazmentu A Marketingu ; Tothova , D. ,Slovenska Polnohospodarska Univ. V Nitre . Centrum Informacnych Technologii

Acta Oeconomica et Informatica, 2004, Vol.(1), pp.4-7 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

4
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Biofyzikálne modelovanie pre hodnotenie potenciálu sekvestrácie uhlíka na ornej pôde pilotného územia Baden-Württemberg (Nemecko)
Biophysical modelling for evaluating soil carbon sequestration potentials on arable land in the pilot area Baden-Württemberg (Germany)

Balkovič , J. ,Soil Science And Conservation Research Institute , Bratislava ; Schmid , E. ; Bujnovský , R. ,Soil Science And Conservation Research Institute , Bratislava ; Skalský , R. ,Soil Science And Conservation Research Institute , Bratislava ; Poltárska , K. ,Soil Science And Conservation Research Institute , Bratislava

Agriculture, 2006, Vol.(4), pp.169-176 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

5
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Energetická bilancia pestovania zemiakov v ekologickom, low-input a konvenčnom systéme
Energy balance of potato growing in ecological, low-input and conventional production system

Žák , Š. ,Slovak Centre Of Agricultural Research , Nitra ; Macák , M. ,Slovak Univ. Of Agriculture In Nitra ; Kováč , K. ,Slovak Univ. Of Agriculture In Nitra

Agriculture, 2006, Vol.(3), pp.132-143 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

6
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Hodnotenie zaburinenosti v rozdielnych systemoch hospodarenia
Weed infestation in different farming systems

Lacko-Bratoçova , M. ; Kroçlak , I.

Journal of Central European Agriculture, 2001, Vol.(3-4), pp.173-182 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

7
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Yield formation of spring barley after the use of biopreparations ; Tvorba úrody jačmeňa siateho jarného po aplikácii biopreparátov

Candráková , E. , Slovenská Poľnohospodárska Univ. , Nitra . Fakulta Agrobiológie A Potravinových Zdrojov , Katedra Rastlinnej Výroby

Acta Fytotechnica et Zootechnica, 2008, Vol.(4), pp.102-106 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Personalize Seus Resultados

  1. Editar

Refine Search Results

Expandir Meus Resultados

  1.   

Data de Publicação 

De até
  1. Antes de2004  (1)
  2. 2004Até2005  (1)
  3. 2006Até2007  (2)
  4. 2008Até2009  (2)
  5. Após 2009  (1)
  6. Mais opções open sub menu

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.