skip to main content
Refinado por: idioma: Coreano remover
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

인간-텔레프레즌스 로봇 프로세믹스 상호작용: 비언어적 의사소통에 대한 에스노그라피적 접근
Human-Telepresence Robot Proxemics Interaction: An ethnographic approach to non-verbal communication

Bang, GiHoon Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informatik och media, Människa-datorinteraktion

2018

Texto completo disponível

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.