skip to main content
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Resultados 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

The Viking age ceramics in Birka from an outside Scandinavian trade perspective
Vikingatida keramik i Birka ur ett utomskandinaviskt handelsperspektiv

Ottosson, Mathias Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia, Arkeologi

2018

Texto completo disponível

2
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Knowledge production in the E4 Uppland Archaeological Project.
Kunskapsproduktion under Arkeologi E4 Uppland projektet

Boström, Sebastian Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia, Arkeologi

2017

Texto completo disponível

3
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

The rock paintings of the hunter-gatherers in the province of Norrland, and their localisation.
Den norrländska jakt- och fångstkulturens hällmålningar och deras lokalisation.

Flygare, Åke Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia, Arkeologi

2016

Texto completo disponível

4
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

To transcend the normative:  About transgressions in Viking Age gender with a transgender-perspective, in grave 9 from Vivallen and grave Bj 581 from Birka
Att transcendera det normativa: Om gränsöverskridande vikingatida genus med ett transgenderperspektiv, i Vivallens grav 9 och Birka grav Bj 581

Holmgren, Felicia Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia, Arkeologi

2018

Texto completo disponível

5
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Female graves during Viking Age
Kvinnliga gravar under Vikingatid

Menard, Eva Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia, Arkeologi

2018

Texto completo disponível

6
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

What the individuals whisper : The people from Broa grave field in Halla.
Vad individerna viskar: Människorna från Broa gravfältet i Halla

Bengtsson, Emmelie Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia, Arkeologi

2018

Texto completo disponível

7
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Gotlandic Villas: Implications of the distribution of high status finds in Gotlandic Iron Age houses known as “kämpgravar”

Nilsson, Jonathan Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia, Arkeologi

2016

Texto completo disponível

8
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

The mystery of Ullviarrojr: A landscape analysis around Ullviarrojr, a large cairn between the parishes Tofta and Eskelhem
Mysteriet i Ullviarrojr: En landskapsanalys kring Ullviarrojr, ett stenröse mellan Tofta och Eskelhem socken

Uvelius, Anton Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia, Arkeologi

2016

Texto completo disponível

9
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Who is who?: Forensic anthropological and osteological identification methods.
Vem är vem?: Rättsantropologiska och Osteologiska Identifieringsmetoder

Hultgren, Evelina Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia, Arkeologi

2018

Texto completo disponível

10
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

The Beacon, the Signal and the Fire: To explore the conditions of signal systems using GIS and placenames
Böten, Signalen och Branden: Att undersöka förutsättningarna för signalsystem med hjälp av GIS och ortnamn

Palmborn, Markus Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia, Arkeologi

2018

Texto completo disponível

Resultados 1 2 3 4 5 next page

Personalize Seus Resultados

  1. Editar

Refine Search Results

Expandir Meus Resultados

  1.   

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.