skip to main content
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Você quis dizer: com?
Mostrar Somente
Refinado por: idioma: Dinamarquês remover
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Critical thinking in Norwegian upper secondary biology education: The cases of complementary-alternative-medicine and health claims in the media

Sverre Pettersen

Nordina: Nordic Studies in Science Education, 01 November 2005, Vol.1(2), pp.61-71 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

2
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Photophysical properties and excited state proton transfer in 1,8-Dihydroxydibenzo[a,h]phenazine: A theoretical study

Xiao, Bo ; Yu, Xue-Fang ; Li, Qingzhong ; Cheng, Jianbo

Journal of Photochemistry & Photobiology, A: Chemistry, 15 February 2018, Vol.353, pp.185-190 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
3
Veyviser ved Hr. Justitzraad og Professor Andreas Schyttes laere over adskillige grene i den danske stat, i saer agerbruget, handelen, manufaktur- og fabrik-vaesenet
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Veyviser ved Hr. Justitzraad og Professor Andreas Schyttes laere over adskillige grene i den danske stat, i saer agerbruget, handelen, manufaktur- og fabrik-vaesenet

Pflueg, Frederich ; Schytte, Andreas

Kiobenhavn: L. Simmelkiaer 1775

Texto completo disponível

4
Den for landboevaesenet nedsatte Commissions forthandlinger
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Den for landboevaesenet nedsatte Commissions forthandlinger

Denmark. Commission Angaaende Landboesagen (Corporate Author)

Kiobenhavn: Tryckt og forlagt af J.F. Schultz 89 1788

Texto completo disponível

5
Det forvandlede Danmark, eller u-partiske tanker over de nyere forandringer
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Det forvandlede Danmark, eller u-partiske tanker over de nyere forandringer

Kiøbenhavn: Tilkiobs hos H. Møller, Trykt med Godiches skrifter 1772

Texto completo disponível

6
Besvarelser foranledigede ved den Allerunderdanigste rapport fra Commissionen til cassamangelens unders<phi>gelse af 26de junii 1784, og Revisions-commissionens forretning ved det Asiatiske compagnie af 18de junii 1784
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Besvarelser foranledigede ved den Allerunderdanigste rapport fra Commissionen til cassamangelens unders<phi>gelse af 26de junii 1784, og Revisions-commissionens forretning ved det Asiatiske compagnie af 18de junii 1784

Fabricius, Christian ; Ryberg, Niels ; Hemmert, Peter van Denmark. Rigsdagen (Corporate Author)

Kiobenhavn: Tryckt hos J.F. Schultz 1785

Texto completo disponível

7
Svar paa publici vegne til Philopatreias pas adskilligt af hans umoedne forslage fra en patriotisk sandsiger
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Svar paa publici vegne til Philopatreias pas adskilligt af hans umoedne forslage fra en patriotisk sandsiger

Thura, Christian ; Bie, Jacob

Kiøbenhavn: Trykt hos P.H. Höecke 1771

Texto completo disponível

8
Philopatreias f&#248;rste fortsaettelse, indeholdende fire Anm&#230;rkninger. 1. Om handelen. 2. Om krigsstanden. 3. Om tingsvidners f&#248;relse. 4. Om videnskabernes opkomst. Skrevne i Ki&#248;benhavn 1770
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Philopatreias første fortsaettelse, indeholdende fire Anmærkninger. 1. Om handelen. 2. Om krigsstanden. 3. Om tingsvidners førelse. 4. Om videnskabernes opkomst. Skrevne i Kiøbenhavn 1770

Bie, Jacob ; Bie, Jacob

Kiøbenhavn: J.G. Rothes 1771

Texto completo disponível

9
Navigatio, septentrionalis, det er, Relation eller bescriffuelse, om seiglads oc reyse, paa denne Nordvestiske Passagie, som nu kaldis Nova Dania, igiennem Fretum Christian at ops&#248;ge : huilcken reyse, voris allernaadigste herre Konning Christian den Fierde, vdi det aar 1619, naadigst berammit : oc til des experientz afferdiget haffuer hans Majest. skibs captein Jens Munck oc hans methaffuendis folck, som offuer ale vare 64. personer, med tuende hans Majest. skibe, Enhi&#248;rningen oc jagten Lamprenen : med bemelding om alle circumstantier, curs, kasse oc tilfald, det farevand oc den reysis leilighed anr&#248;rendis
Material Type:
Livro
Adicionar ao Meu Espaço
10
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

An interdisciplinary approach towards improved understanding of soil deformation during compaction

Keller, T ; Lamandé, M ; Peth, S ; Berli, M ; Delenne, J.-Y ; Baumgarten, W ; Rabbel, W ; Radjaï, F ; Rajchenbach, J ; Selvadurai, A.P.S ; Or, D

Soil & Tillage Research, April 2013, Vol.128, pp.61-80 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões

Personalize Seus Resultados

 1. Editar

Refine Search Results

Expandir Meus Resultados

 1.   

Mostrar Somente

 1. Revistas revisadas por pares (3)

Refinar Meus Resultados

Tipo de Recurso 

 1. Livros  (7)
 2. Artigos  (3)
 3. Mais opções open sub menu

Data de Publicação 

De até

Novas Pesquisas Sugeridas

Ignorar minha busca e procurar por tudo

Deste Autor:

 1. Bie, Jacob
 2. Delenne, Jean-Yves
 3. Or, D.
 4. Keller, Thomas
 5. Pettersen, Sverre

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.