skip to main content
Mostrar Somente
Refinado por: idioma: Tcheco remover
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Způsobilosti žáků primární školy řídit svůj čas; Eligibility of primary school pupils to manage their time

Tošnerová, Aneta Voda, Jan ; Stará, Jana

2016

Sem texto completo

2
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Synergetika a samoorganizace v ekonomice; Synergetics and Self-organization in the Economy

Balúch, Pavel Matušková, Kateřina ; Janíček, Přemysl

Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství 2012

Sem texto completo

3
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Instrukcemi řízené celulární automaty; Instruction-Controlled Cellular Automata

Bendl, Jaroslav Žaloudek, Luděk ; Bidlo, Michal

Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií 2011

Sem texto completo

4
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Algoritmy pro shlukování textových dat; Text data clustering algorithms

Sedláček, Josef Burget, Radim ; Karásek, Jan

Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 2011

Sem texto completo

5
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Řešení optimalizačních úloh inspirované živými organismy; Solving of Optimisation Tasks Inspired by Living Organisms

Popek, Miloš Peringer, Petr ; Martinek, David

Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií 2010

Sem texto completo

6
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Self-organization in today`s company
Samoorganizace v dnešní společnosti

Háncsics, Natália Jiříčková, Ludmila ; Říhová, Zora

Vysoká škola ekonomická v Praze

Texto completo disponível

7
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Self-organization in today's society
Samoorganizace v dnešní společnosti

Pampel, Petr Malinová, Ludmila ; Říhová, Zora

Vysoká škola ekonomická v Praze

Texto completo disponível

8
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Self-organization theory and optimization algorithms based on swarm intelligence
Teorie samoorganizace a optimalizační algoritmy založené na swarm intelligence

Říha, David Malinová, Ludmila ; Pavlíček, Antonín

Vysoká škola ekonomická v Praze

Texto completo disponível

Personalize Seus Resultados

  1. Editar

Refine Search Results

Expandir Meus Resultados

  1.   

Mostrar Somente

  1. Recursos Online (3)

Data de Publicação 

De até

Novas Pesquisas Sugeridas

Ignorar minha busca e procurar por tudo

Deste Autor:

  1. Malinová, Ludmila
  2. Říhová, Zora
  3. Sedláček, Josef
  4. Bendl, Jaroslav
  5. Popek, Miloš

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.