skip to main content
Refinado por: idioma: Turco remover Nome da Publicação: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi remover nível superior: Revistas revisadas por pares remover
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Paphlagonia Hadrianoupolis’i /
Paphlagonian Hadrianoupolis

Bülent Nuri Kılavuz ; Ersin Çelikbaş

Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 01 October 2013, Vol.2(3), pp.159-214 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

2
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Cebrayil-Büyük Mercanlı Sosyal Hayatından Örnekler: Azerbaycan-Karabağ Bölgesi /
Examples of Social Life from Gabriel Province, Large Mardzhanly: Azerbaijan-Karapapakh Region

Muhammet Kemaloğlu

Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 01 October 2013, Vol.2(3), pp.39-89 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

3
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Anadolu Kültüründe Nazar ve Nazarlıklar: Safranbolu Örneği /
Evil Eye and Amulets in Anatolian Culture: The Case of Safranbolu

Durmuş Gür ; A. Nazlı Soykan

Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 01 October 2013, Vol.2(3), pp.115-158 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

4
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Terekeme (Karapapak) Türkleri ve Mânileri (Bayatıları/Mahnıları): Muş-Bulanık Çevresi / Terekeme/Karapapak Turks and their Quatrains Called as Mani/Mahnı or Bayatı (Muş-Bulanık District)

Muhammet Kemaloğlu

Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 01 March 2013, Vol.2(1), pp.54-86 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
5
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Kitab-ı Melheme'de Dudak Uyumu /
Labial Harmony in Kitab al-Malhama

Nimet Kara

Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 01 October 2013, Vol.2(3), pp.100-114 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

6
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Modern Türk Çocuk Şiirinin Dil ve Üslup Özellikleri / Language and Style Issues on Modern Turkish Child Poems

Cemil Memmedov

Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 01 March 2013, Vol.2(1), pp.330-341 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
7
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Halveti-Şâbânî Şeyhi Mustafa Kemâleddîn Bekrî ve Hediyyetü’l-Ahbâb Adlı Eseri / Khalvati-Shabani Sheikh Mustapha Kamaladdin Bakri and his Work Hadiyyat al-Ahbab

Halim Gül

Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 01 March 2013, Vol.2(1), pp.283-303 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.