skip to main content
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Refinado por: assunto: Plasma remover Nome da Publicação: Plasma and Fusion Research remover
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Measurements of Electron Temperature and Density Distribution on a V-Shaped Target of a Divertor Simulation Experimental Module in GAMMA 10/PDX

Oki, Kensuke ; Sakamoto, Mizuki ; Nakashima, Yousuke ; Yoshikawa, Motoki ; Nojiri, Kunpei ; Nohara, Ryo ; Terakado, Akihiro ; Yoshikawa, Masayuki ; Kohagura, Junko ; Takeda, Hisato ; Ichimura, Kazuya ; Imai, Tsuyoshi ; Ichimura, Makoto

Plasma and Fusion Research, 2015, Vol.10(0), pp.1402071-1402071 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

2
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Two-Dimensional Electron Temperature and Density Measurement during Strong Guide-Field Reconnection by using Slide-Type Thomson Scattering System

Guo, Xuehan ; Inomoto, Michiaki ; Sugawara, Takumichi ; Watanabe, Takenori G ; Yamasaki, Kotaro ; Ushiki, Tomohiko ; Ono, Yasushi

Plasma and Fusion Research, 2015, Vol.10(0), pp.3402017-3402017 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

3
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

First Measurement of Electron Temperature and Density Profiles for Spherical Tokamak Plasmas Sustained by Lower Hybrid Waves

Togashi, Hiro ; Ejiri, Akira ; Homma, Hiroto ; Shinya, Takahiro ; Takase, Yuichi ; Toida, Kazuya ; Tsujii, Naoto ; Yamaguchi, Takashi ; Yoshida, Yusuke ; Hasegawa, Makoto ; Nagashima, Yoshihiko ; Furui, Hirokazu ; Nakamura, Kenta ; Takahashi, Wataru ; Takeuchi, Toshihiro ; Sonehara, Masateru ; Yajima, Satoru ; Yamazaki, Hibiki

Plasma and Fusion Research, 2015, Vol.10(0), pp.1202082-1202082 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

4
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Measurement of Electron Density and Temperature Using Laser Thomson Scattering in PANTA

Tomita, Kentaro ; Sato, Yuta ; Bolouki, Nima ; Shiraishi, Tatsuro ; Uchino, Kiichiro ; Miwa, Yudai ; Kobayashi, Tatsuya ; Inagaki, Shigeru

Plasma and Fusion Research, 2017, Vol.12(0), pp.1401018-1401018 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

5
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Direct Observation of Electron Heating by Electron Landau Damping of Alfvén Ion Cyclotron Waves Using Thomson Scattering System in the Tandem Mirror GAMMA 10/PDX

Yoshikawa, Masayuki ; Ikezoe, Ryuya ; Ohta, Koichi ; Wang, Xiaolong ; Kohagura, Junko ; Shima, Yoriko ; Chikatsu, Masayuki ; Ichimura, Kazuya ; Sakamoto, Mizuki ; Ichimura, Makoto ; Imai, Tsuyoshi ; Minami, Ryutaro ; Tsumura, Kohei ; Nakashima, Yousuke

Plasma and Fusion Research, 2016, Vol.11(0), pp.2402051-2402051 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

6
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Transient Charge Flows Induced by the Evolution of Laser Ablation Plasma

Kittaka, Shotaro ; Sodekoda, Tatsuya ; Hasegawa, Jun ; Horioka, Kazuhiko

Plasma and Fusion Research, 2017, Vol.12(0), pp.1201014-1201014 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

7
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Study of Heat and Particle Flux in the Case of Gas Injection in the D-Module of GAMMA 10/PDX

Islam, Md. Shahinul ; Nakashima, Yousuke ; Matsuura, Hiroto ; Ichimura, Kazuya ; Islam, Md. Maidul ; Shimizu, Keita ; Fukui, Kazuma ; Ohuchi, Masato ; Nojiri, Kunpei ; Terakado, Akihiro ; Ezumi, Naomichi ; Sakamoto, Mizuki ; Imai, Tsuyoshi

Plasma and Fusion Research, 2016, Vol.11(0), pp.2402042-2402042 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

8
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

YAG-Thomson Scattering System in GAMMA 10/PDX Central and End Cells

Yoshikawa, Masayuki ; Mouri, Tomoya ; Kohagura, Junko ; Shima, Yoriko ; Yamasaki, Tomoya ; Suto, Shun ; Nakanishi, Hiroyuki ; Sakamoto, Mizuki ; Nakashima, Yousuke ; Minami, Ryutaro ; Ezumi, Naomichi ; Yamada, Ichihiro ; Yasuhara, Ryo ; Funaba, Hisamichi ; Minami, Takashi ; Kenmochi, Naoki

Plasma and Fusion Research, 2019, Vol.14(0), pp.2402002-2402002 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

9
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Observation of the Strong Temperature Gradient in Detached Plasma by PIC Simulation with Monte Carlo Collision

Pianpanit, Theerasarn ; Ishiguro, Seiji ; Hasegawa, Hiroki

Plasma and Fusion Research, 2016, Vol.11(0), pp.2403040-2403040 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

10
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Characteristics of a Large Diameter Radio-Frequency Negative Hydrogen Ion Source

Sasaki, Yuko ; Takayama, Sho ; Nakano, Haruhisa ; Komuro, Atsushi ; Takahashi, Kazunori ; Ando, Akira

Plasma and Fusion Research, 2016, Vol.11(0), pp.2405088-2405088 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Personalize Seus Resultados

  1. Editar

Refine Search Results

Expandir Meus Resultados

  1.   

Novas Pesquisas Sugeridas

Ignorar minha busca e procurar por tudo

Deste Autor:

  1. Nakashima, Yousuke
  2. Sakamoto, Mizuki
  3. Ichimura, Kazuya
  4. Imai, Tsuyoshi
  5. Yoshikawa, Masayuki

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.