skip to main content
Refinado por: Nome da Publicação: PLoS ONE remover
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

High-Glucose Inhibits Human Fibroblast Cell Migration in Wound Healing via Repression of bFGF-Regulating JNK Phosphorylation

Xuan, Yuan Hu ; Huang, Bin Bin ; Tian, Hai Shan ; Chi, Li Sha ; Duan, Yuan Meng ; Wang, Xi ; Zhu, Zhong Xin ; Cai, Wan Hui ; Zhu, Yu Ting ; Wei, Tie Min ; Ye, Hong Bo ; Cong, Wei Tao ; Jin, Li Tai Kletsas, Dimitris (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(9) [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
2
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

miR-135A regulates preimplantation embryo development through down-regulation of E3 Ubiquitin Ligase Seven In Absentia Homolog 1A (SIAH1A) expression

Ronald T K Pang ; Wei-Min Liu ; Carmen O N Leung ; Tian-Min Ye ; Peter C K Kwan ; Kai-Fai Lee ; William S B Yeung

PLoS ONE, 01 January 2011, Vol.6(11), p.e27878 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
3
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

New Views on Strand Asymmetry in Insect Mitochondrial Genomes (Mt DNA Strand Asymmetry)

Wei, Shu-Jun ; Shi, Min ; Chen, Xue-Xin ; Sharkey, Michael J ; van Achterberg, Cornelis ; Ye, Gong-Yin ; He, Jun-Hua Gilbert, M. Thomas P. (Editor)

PLoS ONE, 2010, Vol.5(9), p.e12708 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
4
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Development of a New Tacaribe Arenavirus Infection Model and Its Use to Explore Antiviral Activity of a Novel Aristeromycin Analog (MY-24 Efficacy in TCRV Model)

Gowen, Brian B ; Wong, Min-Hui ; Larson, Deanna ; Ye, Wei ; Jung, Kie-Hoon ; Sefing, Eric J ; Skirpstunas, Ramona ; Smee, Donald F ; Morrey, John D ; Schneller, Stewart W Stoddart, Cheryl A. (Editor)

PLoS ONE, 2010, Vol.5(9), p.e12760 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
5
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Involvement of Cyclin K Posttranscriptional Regulation in the Formation of Artemia Diapause Cysts (Posttranscriptional Regulation in Artemia Cysts)

Zhao, Yang ; Ding, Xia ; Ye, Xiang ; Dai, Zhong-Min ; Yang, Jin-Shu ; Yang, Wei-Jun Uversky, Vladimir N. (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(2), p.e32129 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
6
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Exploration of the Association Rules Mining Technique for the Signal Detection of Adverse Drug Events in Spontaneous Reporting Systems.(Research Article)

Wang, Chao ; Guo, Xiao-Jing ; Xu, Jin-Fang ; Wu, Cheng ; Sun, Ya-Lin ; Ye, Xiao-Fei ; Qian, Wei ; Ma, Xiu-Qiang ; Du, Wen-Min ; He, Jia

PLoS ONE, July 16, 2012, Vol.7(7), p.e40561 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
7
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Early Adaptive Humoral Immune Responses and Virus Clearance in Humans Recently Infected with Pandemic 2009 H1N1 Influenza Virus (Antibodies in Human Natural Influenza Infection)

Qiu, Chao ; Tian, Di ; Wan, Yanmin ; Zhang, Wanju ; Qiu, Chenli ; Zhu, Zhaoqin ; Ye, Ruiqi ; Song, Zhigang ; Zhou, Mingzhe ; Yuan, Songhua ; Shi, Bisheng ; Wu, Min ; Liu, Yi ; Gu, Shimin ; Wei, Jun ; Zhou, Zhitong ; Zhang, Xiaoyan ; Zhang, Zhiyong ; Hu, Yunwen ; Yuan, Zhenghong ; Xu, Jianqing Doherty, T. Mark (Editor)

PLoS ONE, 2011, Vol.6(8), p.e22603 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
8
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

High Resolution Melting Analysis: A Rapid Screening and Typing Tool for Common [beta]-Thalassemia Mutation in Chinese Population.(Research Article)

Lin, Min ; Jiao, Ji-Wei ; Zhan, Xiu-Hui ; Zhan, Xiao-Fen ; Pan, Mei-Chen ; Wang, Jun-Li ; Wang, Chun-Fang ; Zhong, Tian-Yu ; Zhang, Qin ; Yu, Xia ; Wu, Jiao-Ren ; Yang, Hui-Tian ; Lin, Fen ; Tong, Xin ; Yang, Hui ; Zha, Guang-Cai ; Wang, Qian ; Zheng, Lei ; Wen, Ying-Fang ; Yang, Li-Ye

PLoS ONE, August 4, 2014, Vol.9(8) [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Personalize Seus Resultados

  1. Editar

Refine Search Results

Expandir Meus Resultados

  1.   

Data de Publicação 

De até

Novas Pesquisas Sugeridas

Ignorar minha busca e procurar por tudo

Deste Autor:

  1. Ye, Wei
  2. Hu, Yunwen
  3. Ding, Xia
  4. Zhu, Zhaoqin
  5. Guo, Xiao-Jing

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.