skip to main content
Refinado por: Nome da Publicação: Gastroenterologia Japonica remover
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

A case of hepatic lipidosis

Takada, A. ; Matsuda, Y. ; Ikegami, F. ; Takase, S. ; Dohi, K. ; Kajihara, M. ; Kobayashi, K. ; Hasumura, K.

Gastroenterologia Japonica, 1971, Vol.6(4), pp.268-269 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

2
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Abstracts of selected papers presented at the 33rd Annual Meeting of the Japanese Society of Gastroenterology

Hasuo, Tomonobu ; Hosoi, Tohzo ; Nagano, M. ; Motizuki, F. ; Arima, Miwako ; Kouzu, Teruo ; Murata, Yoko ; Ide, Hiroko ; Shiozaki, Hitoshi ; Kobayashi, Kenji ; Kawano, Tatsuyuki ; Endo, Mitsuo ; Koyama, Shohei ; Tsujii, Hirohiko ; Kondo, Fukuo ; Ebara, Masaaki ; Nakashima, Osamu ; Kojiro, Masamichi ; Takayama, Tadatoshi ; Makuuchi, Masatoshi ; Kurokawa, Fumie ; Okita, Kiwamu ; Itoh, Yoshinobu ; Akamatsu, Kouichi ; Tanaka, Sachiko ; Kitamura, Tsugio ; Ikeda, Kenji ; Kumada, Hiromitsu ; Majima, Yasuo ; Tanikawa, Kyuichi ; Imaoka, Shingi ; Sasaki, Yo ; Ohkura, Yasuo ; Nakamura, Kyoichi ; Hirakawa, Masahiko ; Fuchigami, Tadahiko ; Tsuda, Sumio ; Matsui, Toshiyuki ; Tsuruta, Osamu ; Arima, Nobuyuki ; Ohishi, Takashi ; Egawa, Naoto ; Sawada, Toshio ; Muto, Tetsuichiro ; Sata, Michio ; Tanikawa, Kyuichi ; Takase, Shujiro ; Tsutsumi, Mikihiro ; Uchikoshi, Toshiyuki ; Maeyama, Shiro ; Unoura, M. ; Kaneko, S. ; Kiyosawa, Kendo ; Tanaka, Eiji ; Nishiguchi, Shuhei ; Kuroki, Tetsuo ; Hosoda, Yoshimi ; Ito, Kiyomi ; Yasuda, Koichi ; Tashima, Yasuyuki ; Ohta, Yukinori ; Okazaki, Yasuhiko ; Miyoshi, Junji ; Yoshino, Saburo ; Nakazawa, Kiyoshi ; Ashida, Masahiro ; Sakaguchi, Shuichi ; Ohara, Shigeru ; Asaki, Hideo ; Ise, Seiki ; Matsuno, Shun-ichi ; Higashide, Kazutomo ; Inoue, Teiji ; Matsumoto, Tsukasa ; Tsunoda, S. ; Moriizumi, T. ; Shimosegawa, Norio ; Sawabu, Yoshitake ; Satomura, Aiji ; Noda, Eri ; Ibuki, M. ; Atsumi, K. ; Kashima, Kazuhiro ; Omagari, Atsushi ; Toyonaga, Yoshihisa ; Takasaki, Tomoko ; Muranaga, Masahiro ; Tada, Atsushi ; Murakami, Ken ; Kihira, Yukio ; Yosida, Ken ; Kimura, Yasuhiro ; Miyazaki, Masanori ; Hirao, Kazuhiko ; Inoue, Tohru ; Hidaka, Osami ; Inoue, Hiroshi ; Yatsuhashi, Michio ; Kaminishi, Shouji ; Shimoyama, Michiko ; Takahashi, Gotaro ; Yamada, Susumu ; Takano, Masao ; Omata, Nobuyasu ; Ito, Yukihiko ; Tameda, T. ; Kondo, S. ; Sainokami, Yasuji ; Arase, Hiromitsu ; Kumada, Takeshi ; Seki, Kendo ; Kiyosawa, Mitsuru ; Yasunaga, Kazutosi ; Sanuki, Tomoaki ; Tomiya, Kenji ; Fujiwara, Kouji ; Tada, Kouichi ; Akamatsu, Yoshio ; Ohtake, Hiroyuki ; Hirasawa, Kazuyuki ; Suzuki, Shunichi ; Sato, Hiroaki ; Takahashi, Ryuji ; Mizumoto, Akira ; Aoike, Kazuhiko ; Watanabe, Osahumi ; Yamaguti, Hajime ; Kuwayama, Hitoshi ; Asakura, Rintaro ; Narisawa, Ryukichi ; Kumashiro, Michio ; Sata, Yoshitsugu ; Kubota, Kyoichi ; Inoue, Tokimune ; Shibata, Tetsuo ; Hayakawa, Takanori ; Hattori, Takanori

Gastroenterologia Japonica, 1993, Vol.28(1), pp.149-184 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

3
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Endoscopical Investigation about the Depth of Invasion of the Early Gastric Cancer

Suzuki, S. ; Nakayama, K. ; Takemoto, T. ; Yazawa, C. ; Hanyu, F. ; Kobayashi, S. ; Endo, M. ; Yamaguchi, K. ; Nomoto, S. ; Mikoshiba, U. ; Ichioka, S. ; Yamada, A. ; Yano, M. ; Sadanaga, Y. ; Akita, Z. ; Nakamura, K. ; Imakyure, K. ; Nomoto, T. ; Nogami, I. ; Takase, Y. ; Shimakura, Y. ; Amou, T. ; Nakano, H. ; Uchimura, I. ; Obara, T. ; Yamashita, K. ; Kawai, B. ; Nagai, K. ; Oshibuchi, E. ; Kawada, S. ; Kusano, T. ; Suzuki, T. ; Hara, M. ; Fukuda, T. ; Maki, M. ; Miyauchi, K.

Gastroenterologia Japonica, 1969, Vol.4(3), pp.239-239 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

4
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

General lectures (II)

Segawa, K. ; Nakazawa, S. ; Koide, N. ; Imai, K. ; Matsuo, N. ; Yamamoto, Y. ; Shiobara, M. ; Shimada, H. ; Kawai, K. ; Machida, K. ; Okabe, N. ; Hoshi, Y. ; Koizumi, Y. ; Watanuki, T. ; Hiroshima, Y. ; Matsusaka, Y. ; Katase, K. ; Sakuma, Y. ; Matoba, N. ; Murata, N. ; Toyama, Y. ; Murai, S. ; Nukaga, A. ; Ishimatsu, N. ; Watanabe, Y. ; Abe, M. ; Ono, Y. ; Hirai, K. ; Iwabuchi, S. ; Suzuki, K. ; Aoki, T. ; Masamura, K. ; Yoshida, K. ; Ikeuchi, J. ; Nagao, F. ; Kobayashi, A. ; Toriie, S. ; Nakajima, M. ; Kohli, M. ; Ida, K. ; Kawai, K. ; Masuda, M. ; Hattori, T. ; Fujita, S. ; Tamada, T. ; Inoue, K. ; Usui, T. ; Yamaya, S. ; Ohtsuka, K. ; Shiraki, Y. ; Fujishima, S. ; Tochikubo, O. ; Miyamoto, S. ; Ueda, A. ; Asano, K. ; Kunisada, M. ; Miyake, H. ; Fujii, Y. ; Yoshimoto, S. ; Hiramatsu, K. ; Nakano, S. ; Takeda, T. ; Kitamura, K. ; Horiguchi, Y. ; Okada, K. ; Okada, M. ; Kuwabara, T. ; Tanaka, M. ; Konno, K. ; Hattori, T. ; Isobe, K. ; Iwasaki, A. ; Unoura, T. ; Matsumoto, M. ; Yoshida, T. ; Takahashi, I. ; Abe, M. ; Maeda, H. ; Hayashi, T. ; Koizumi, H. ; Iwasaki, M. ; Takahashi, K. ; Honda, T. ; Ariga, K. ; Mohri, S. ; Suga, Y. ; Ono, T. ; Kobayashi, K. ; Mizuno, T. ; Sameshima, Y. ; Shiozaki, Y. ; Sasakawa, M. ; Hiramatsu, A. ; Ikehara, K. ; Nagata, T. ; Tatsumi, K. ; Abe, M. ; Aoki, M. ; Iwasaki, S. ; Aizawa, T. ; Kajiwara, K. ; Sata, K. ; Omata, S. ; Imamura, K. ; Kondo, K. ; Sajima, H. ; Sato, Y. ; Kiryu, H. ; Mimoto, S. ; Masuoka, T. ; Kira, K. ; Mizumoto, R. ; Kuratsuka, H. ; Honjo, I. ; Hojo, Y. ; Nakajima, H. ; Tosaka, T. ; Arai, O. ; Kobayashi, N. ; Obata, N. ; Ito, S. ; Takaoka, T. ; Uragami, Y. ; Kitamura, Y. ; Kishi, S. ; Fujii, S. ; Okuda, H. ; Hirano, K. ; Kano, H. ; Ogino, M. ; Ueda, Y. ; Nishiwaki, K. ; Iwamura, N. ; Aoki, T. ; Hiramatsu, K. ; Kamada, T. ; Suematsu, T. ; Fusamoto, H. ; Okuda, H. ; Abe, H. ; Katayama, S. ; Yamaguchi, K. ; Fukuda, M. ; Ishii, T. ; Kaito, I. ; Sato, S. ; Sasaki, H. ; Onodera, H. ; Yamanaka, M. ; Akagi, K. ; Miyazaki, S. ; Okumura, M. ; Omae, T. ; Nakamura, Y. ; Wada, M. ; Nakai, Y. ; Inoue, S. ; Arima, T. ; Yamasaki, S. ; Takano, T. ; Katsuta, Y. ; Yano, T. ; Isoda, K. ; Aramaki, T. ; Fukuda, N. ; Ichikawa, T. ; Okumura, H. ; Adachi, Y. ; Inoue, R. ; Iwasaki, Y. ; Tanaka, S. ; Yamamoto, T. ; Wakisaka, G. ; Nakaya, H. ; Takase, S. ; Ikegami, F. ; Takada, A. ; Kobayashi, K. ; Takeuchi, J. ; Kato, Y. ; Funayama, A. ; Kakumu, S. ; Ito, S. ; Okuyama, S. ; Taoka, Y. ; Endo, T. ; Chizuka, R. ; Yanagida, T. ; Chizuka, S. ; Usui, H. ; Ando, T. ; Takai, T. ; Wakahara, T. ; Kojima, M. ; Fukazawa, T. ; Takahashi, Y. ; Miyamura, S. ; Urakawa, T. ; Shima, T. ; Miyaji, K. ; Okazaki, T. ; Kashimura, S. ; Koyama, K. ; Yamauchi, H. ; Matsuo, Y. ; Takagi, Y. ; Muto, I. ; Owada, Y. ; Otowa, T. ; Sato, T. ; Naito, C. ; Okada, K. ; Sugawara, K. ; Nokiba, T. ; Fujii, Y. ; Kido, H. ; Sasaki, M. ; Sugai, Y. ; Nishimura, G. ; Nanbu, H. ; Kamiyama, Y. ; Yamada, T. ; Yamaoka, Y. ; Takeda, H. ; Ohsawa, T. ; Kamano, T. ; Mizukami, T. ; Kitamura, O. ; Ozawa, K. ; Takasan, H. ; Honjo, I. ; Miyasaki, R. ; Katayama, T. ; Amakawa, T. ; Hirose, K. ; Furukawa, Y. ; Noguchi, M. ; Okamoto, M. ; Maezawa, H. ; Tanaka, N. ; Yamada, S. ; Hisata, T. ; Hata, C. ; Sawa, J. ; Kato, Y. ; Mituda, Y. ; Oohira, S. ; Hayasaka, A. ; Okuyama, T. ; Fukui, S. ; Takeda, T. ; Furuichi, T. ; Yamamitsu, S. ; Yamauchi, K. ; Konishi, Y. ; Maeda, S. ; Setoyama, S. ; Otsuji, S. ; Ibata, T. ; Niu, H. ; Ogawa, A. ; Tujioka, E. ; Maeda, T. ; Takewa, M. ; Matumoto, T. ; Tamada, K. ; Maeda, A. ; Sumita, H. ; Iseki, Y. ; Yukawa, S. ; Nitta, Y. ; Isida, K. ; Nomoto, H. ; Setoyama, S. ; Maeda, S. ; Otsuji, S. ; Sato, R. ; Sato, G. ; Toyokawa, S. ; Yamamoto, G. ; Ohtomi, S. ; Haga, M. ; Ueno, Y. ; Fukuda, M. ; Endo, R. ; Yokota, T. ; Ohsawa, J. ; Kohno, A. ; Ohtoshi, E. ; Yasugi, H. ; Ichikawa, H. ; Mizumoto, R. ; Honjo, I. ; Ando, K. ; Suzuki, H. ; Nishiwaki, T. ; Kishimoto, T. ; Miki, T. ; Takeshige, K. ; Sawada, M. ; Hidemura, R. ; Yamamoto, S. ; Itoh, S. ; Kashiwagi, T. ; Kishida, M. ; Imamura, O. ; Suematus, T. ; Kamada, T. ; Sakoda, K. ; Kawada, T. ; Arima, Y. ; Kamimura, T. ; Takesue, M. ; Katsuki, T. ; Akita, H. ; Yakeishi, Y. ; Takehisa, I. ; Miyasato, K. ; Yoshida, H. ; Hidemura, R. ; Kubota, K. ; Aoki, S. ; Suzuki, S. ; Kishimoto, T. ; Miyahara, T. ; Ando, K. ; Nishiwaki, T. ; Miki, T. ; Takeshige, K. ; Sawada, M. ; Itoh, S. ; Yamamoto, S. ; Fujiwara, K. ; Sakai, T. ; Oda, T. ; Igarashi, S. ; Fukuhara, M. ; Tsujii, T. ; Tamura, T. ; Matsuoka, Y. ; Takahashi, H. ; Sakamoto, T. ; Fukuda, S. ; Oku, M. ; Matsui, T. ; Morita, T. ; Oyazato, Y. ; Kimura, K. ; Moriya, W. ; Fukui, S. ; Suzuki, K. ; Morimoto, S. ; Tsuiki, S. ; Shoji, K. ; Nakai, Y. ; Hata, M. ; Kubo, J. ; Yoshizawa, K. ; Nagayama, K. ; Ozawa, Y. ; Yoshida, M. ; Horiguchi, M. ; Machii, A. ; Nitta, Y. ; Aiso, Y. ; Kitahara, N. ; Kitazawa, E. ; Fukuda, K. ; Saiti, N. ; Murakami, Y. ; Nao, Y. ; Okazaki, I. ; Funatsu, K. ; Maruyama, K. ; Takagi, B. ; Yasuraoka, S. ; Ishii, K. ; Matsuzaki, S. ; Takahashi, H. ; Ishii, H. ; Kamegaya, K. ; Sambe, K. ; Ishikawa, H. ; Tajima, Y. ; Kuroda, A. ; Ishihara, Y. ; Sato, N. ; Ishikawa, I. ; Noro, T. ; Kakumoto, Y. ; Mekjian, H. ; Thomford, N. ; Yokomura, T. ; Adachi, S. ; Yamamoto, A. ; Saito, I. ; Kawamura, A. ; Miyata, M. ; Kasai, S. ; Kawanishi, N. ; Tamaki, A. ; Mito, M. ; Kasai, Y. ; Hasumi, A. ; Uchiyama, T. ; Tachikawa, Y. ; Takanashi, T. ; Kanke, T. ; Matsuda, K. ; Takanashi, T. ; Kanke, T. ; Matsuda, K. ; Hamana, G. ; Sakuma, M. ; Sugita, T. ; Tomita, K. ; Yamasaki, S. ; Tsuzuki, T. ; Uekusa, M. ; Matsuzaki, M. ; Takagi, B. ; Tsuchiya, M. ; Uchimura, M. ; Murohisa, T. ; Muto, Y. ; Ishigaki, J. ; Waki, S. ; Tsuchiya, R. ; Sho, M. ; Furukawa, M. ; Suzuki, N. ; Nagashima, H. ; Matsushiro, T. ; Saitoh, T. ; Nakamura, N. ; Hatanaka, T. ; Kobayashi, N. ; Nakamura, Y. ; Sato, T. ; Tooi, K. ; Tanaka, Y. ; Kadokura, N. ; Okada, Y. ; Yanakgi, I. ; Tanaka, N. ; Sekiya, V. ; Adachi, K. ; Miyashita, M. ; Moriyama, Y. ; Onda, M. ; Yoshioka, M. ; Teraoka, T. ; Shimizu, Y. ; Fujishima, G. ; Ookawa, K. ; Miki, M. ; Shirota, A. ; Aihara, K. ; Shiga, T. ; Sano, H. ; Hayashi, S. ; Hori, M. ; Sato, H. ; Chuman, Y. ; Tsukase, S. ; Nakahara, N. ; Ehira, S. ; Setoyama, S. ; Nishimata, H. ; Irisa, T. ; Tokutome, K. ; Nakashima, Y. ; Koga, H. ; Yokoyama, H. ; Otsuji, T. ; Chujo, Y. ; Yamamoto, T. ; Gotoda, S. ; Uchiyama, S. ; Kosaki, G. ; Ohkura, H. ; Mukojima, T. ; Hattori, N. ; Sasaki, O. ; Soejima, K. ; Inokuchi, K. ; Utsunomiya, J. ; Maki, T. ; Iwama, T. ; Matsunaga, Y. ; Shimomura, T. ; Nakajima, T. ; Ichikawa, S. ; Miyanaga, T. ; Sengoku, K. ; Hamaguchi, E. ; Aoki, N. ; Nomura, T. ; Matsuoka, A. ; Suzuki, N. ; Nagahama, A. ; Kazumi, T. ; Miyawaki, H. ; Sakamoto, T. ; Miyasaki, K. ; Kato, K. ; Miyazaki, Y. ; Harada, N. ; Yamada, K. ; Tashiro, S. ; Sakai, K. ; Ho, N. ; Murayama, H. ; Yada, M. ; Sakabe, T. ; Shimizu, H. ; Kuroki, M. ; Nishida, S. ; Kato, K. ; Ishiyama, S. ; Yukawa, K. ; Hayashi, M. ; Soh, K. ; Doi, K. ; Fukuda, M. ; Nakagawa, A. ; Yukawa, E. ; Uematsu, Y. ; Nara, K. ; Hattori, H. ; Watanabe, M. ; Yoshida, H. ; Sato, K. ; Okuse, S. ; Sato, K. ; Murotani, T. ; Takasu, S. ; Konta, M. ; Uchiya, T. ; Fujimaki, N. ; Yoshida, K. ; Yoshikawa, K. ; Uchida, M. ; Nakamura, N. ; Nagao, F. ; Kawana, S. ; Tamura, K. ; Hashimoto, T. ; Kobayashi, K. ; Hara, T. ; Nosaka, J. ; Fukui, O. ; Inaba, E. ; Otsukasa, S. ; Sanada, K. ; Hiraide, H. ; Senyo, G. ; Ootani, A. ; Nakayama, T. ; Takei, S. ; Miki, H. ; Tanaka, M. ; Minota, S. ; Nakayama, K. ; Nakagawa, K. ; Shiraishi, T. ; Kawauchi, H. ; Nagaya, H. ; Mizushima, K. ; Tachimi, Y. ; Namiki, M. ; Masuda, K. ; Mitsutani, N. ; Mukuta, T. ; Koizumi, T. ; Takeuchi, T. ; Nemoto, T. ; Takabayashi, H. ; Takagi, M. ; Hongo, Y. ; Kojima, H. ; Nishimura, M. ; Hino, S. ; Hirayama, J. ; Nakamura, M. ; Irisa, T. ; Koga, S. ; Hirayama, C. ; Kikuch, S. ; Ito, M. ; Hidano, S. ; Ooya, T. ; Banno, H. ; Tomura, A. ; Kato, K. ; Koyama, T. ; Takei, T. ; Tomimura, T. ; Yamauchi, M. ; Kobayashi, K. ; Nakaya, Y. ; Takase, S. ; Kato, Y. ; Takeuchi, J. ; Ikegami, F. ; Matsuda, Y. ; Takada, A. ; Udo, K. ; Kojima, M. ; Hukuda, N. ; Kametani, M. ; Miyagawa, T. ; Wakahara, T. ; Takahashi, Y. ; Imaeda, T. ; Senda, K. ; Fujita, S. ; Okubo, H. ; Kanoda, K. ; Miyashita, B. ; Ishizuka, H. ; Goto, T. ; Oto, K. ; Kaneda, H. ; Hase, M. ; Matsuda, J. ; Kawai, T. ; Ikehara, H. ; Baba, S. ; Ishii, M. ; Tozawa, T. ; Inoue, E. ; Mizuno, N. ; Saeki, S. ; Nakaji, T. ; Narabayashi, T. ; Okuno, T. ; Yamada, H. ; Tanno, M. ; Chiba, K. ; Iio, M. ; Shibata, K. ; Furuhashi, F. ; Mizuochi, K. ; Ohashi, S. ; Kato, K. ; Nakano, M. ; Otsuka, S. ; Irie, M. ; Akima, M. ; Maruyama, Y. ; Oyamada, F. ; Nagata, E. ; Kubo, Y. ; Arishima, T. ; Otsuyama, Y. ; Kaneto, A. ; Shimogawa, Y. ; Tanigawa, K. ; Okabe, N. ; Nakajima, K. ; Onishi, S. ; Kasahara, A. ; Shimizu, T. ; Ikehara, Y. ; Tajima, H. ; Okamoto, A. ; Komibuchi, T. ; Negoro, T. ; Nihonsugi, A. ; Ishii, M. ; Tozawa, T. ; Ogawa, Y. ; Otani, H. ; Ishida, M. ; Yashima, H. ; Shoji, K. ; Tsuiki, S. ; Morimoto, S. ; Nakai, Y. ; Ryo, M. ; Ozawa, Y. ; Tanaka, T. ; Horiguchi, M. ; Taketa, K. ; Watanabe, A. ; Yumoto, Y. ; Tanaka, A. ; Takesue, A. ; Aoe, H. ; Ueda, M. ; Shimamura, J. ; Kosaka, K. ; Kashiwara, E. ; Orita, K. ; Konaga, E. ; Suzuki, K. ; Tanaka, S. ; Kaneda, S. ; Ogawa, K. ; Tamura, H. ; Okanishi, S. ; Ueda, T. ; Horie, H. ; Kamachi, M. ; Asihara, T. ; Daido, R. ; Izumi, T. ; Kurihara, M. ; Sumida, M. ; Haraikawa, M. ; Hayakawa, H. ; Shirakabe, H. ; Yasui, A. ; Noguchi, M. ; Okamoto, M. ; Furukawa, Y. ; Miyasaki, R. ; Hirose, K. ; Katayama, T. ; Maezawa, H.

Gastroenterologia Japonica, 1974, Vol.9(2), pp.185-234 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Personalize Seus Resultados

  1. Editar

Refine Search Results

Expandir Meus Resultados

  1.   

Data de Publicação 

De até

Base de Dados/Biblioteca 

  1. SpringerLink  (4)
  2. Springer (CrossRef)  (4)
  3. Mais opções open sub menu

Novas Pesquisas Sugeridas

Ignorar minha busca e procurar por tudo

Deste Autor:

  1. Takase, S.
  2. Kobayashi, K.
  3. Suzuki, S.
  4. Nakayama, K.
  5. Matsuda, Y.

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.