skip to main content
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Resultados 1 2 3 4 5 next page
Refinado por: tipo de recurso: Artigos remover assunto: Gene Expression remover Base de dados/Biblioteca: AGRIS (United Nations, Food and Agriculture Organization) remover Nome da Publicação: Current Microbiology remover
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Response of Alkaline Phosphatases in the Cyanobacterium Anabaena sp. FACHB 709 to Inorganic Phosphate Starvation

Liu, Zhaoying ; Wu, Chundu

Current Microbiology, 2012, Vol.64(6), pp.524-529 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
2
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Metal Resistance-Related Genes are Differently Expressed in Response to Copper and Zinc Ion in Six Acidithiobacillus ferrooxidans Strains

Wu, Xueling ; Zhang, Zhenzhen ; Liu, Lili ; Deng, Fanfan ; Liu, Xinxing ; Qiu, Guanzhou

Current Microbiology, 2014, Vol.69(6), pp.775-784 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
3
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Expression, Purification and Molecular Modeling of Another HdrC from Acidithiobacillus ferrooxidans Which Binds Only One [4Fe–4S] Cluster

Liu, Yuandong ; Ji, Jiaju ; Yu, Runlan ; Qiu, Guanzhou

Current Microbiology, 2012, Vol.65(4), pp.416-423 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
4
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Trichoderma reesei Histone Acetyltransferase Gcn5 Regulates Fungal Growth, Conidiation, and Cellulase Gene Expression

Xin, Qi ; Gong, Yajuan ; Lv, Xinxing ; Chen, Guanjun ; Liu, Weifeng

Current Microbiology, 2013, Vol.67(5), pp.580-589 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
5
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Prevention of Chinese Sacbrood Virus Infection in Apis cerana using RNA Interference

Liu, Xuejiao ; Zhang, Yi ; Yan, Xun ; Han, Richou

Current Microbiology, 2010, Vol.61(5), pp.422-428 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
6
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Genetic and Functional Characterization of the Hyaluronate Lyase HylB and the Beta- N -Acetylglucosaminidase HylZ in Streptococcus zooepidemicus

Sun, Xiaqing ; Wang, Zhen ; Bi, Yali ; Wang, Yangyang ; Liu, Hao

Current Microbiology, 2015, Vol.70(1), pp.35-42 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
7
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Enhanced Soluble Expression of a Thermostable Cellulase from Clostridium thermocellum in Escherichia coli

Peng, Jingjing ; Wang, Weiwei ; Jiang, Yuyao ; Liu, Mingjie ; Zhang, Hui ; Shao, Weilan

Current Microbiology, 2011, Vol.63(6), pp.523-530 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
8
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Soybean PM2 Protein (LEA3) Confers the Tolerance of Escherichia   coli and Stabilization of Enzyme Activity Under Diverse Stresses

Liu, Yun ; Zheng, Yizhi ; Zhang, Yuqin ; Wang, Weimao ; Li, Ranhui

Current Microbiology, 2010, Vol.60(5), pp.373-378 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
9
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Expression of Critical Sulfur- and Iron-Oxidation Genes and the Community Dynamics During Bioleaching of Chalcopyrite Concentrate by Moderate Thermophiles

Zhou, Dan ; Peng, Tangjian ; Zhou, Hongbo ; Liu, Xueduan ; Gu, Guohua ; Chen, Miao ; Qiu, Guanzhou ; Zeng, Weimin

Current Microbiology, 2015, Vol.71(1), pp.62-69 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
10
Material Type:
Artigo
Adicionar ao Meu Espaço

Genome-Wide Expression Profiling of the Response to Linezolid in Mycobacterium tuberculosis

Liang, Junchao ; Tang, Xudong ; Guo, Na ; Zhang, Kaiyu ; Guo, Aizhen ; Wu, Xiuping ; Wang, Xuelin ; Guan, Zhenhong ; Liu, Lihui ; Shen, Fengge ; Xing, Mingxun ; Liu, Liqiang ; Li, Lei ; Yu, Lu

Current Microbiology, 2012, Vol.64(6), pp.530-538 [Periódico revisado por pares]

Texto completo disponível

Ver todas as versões
Resultados 1 2 3 4 5 next page

Personalize Seus Resultados

 1. Editar

Refine Search Results

Expandir Meus Resultados

 1.   

Data de Publicação 

De até
 1. Antes de2004  (2)
 2. 2004Até2006  (4)
 3. 2007Até2008  (11)
 4. 2009Até2011  (17)
 5. Após 2011  (36)
 6. Mais opções open sub menu

Base de Dados/Biblioteca 

 1. SpringerLink  (70)
 2. MEDLINE/PubMed (NLM)  (70)
 3. Springer (CrossRef)  (70)
 4. Mais opções open sub menu

Novas Pesquisas Sugeridas

Ignorar minha busca e procurar por tudo

Deste Autor:

 1. Qiu, Guanzhou
 2. Liu, Xueduan
 3. Liu, Yuandong
 4. Crickmore, Neil
 5. Xue, Lexun

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.