skip to main content
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Recurso Textual
Adicionar ao Meu Espaço

Bekämpningsmedel i skånska vattendrag: Redovisning av resultatet från den nationella och regionala miljöövervakningen 2015

Wessberg, Nathalie Naturvårdsverket, Länsstyrelser, lst, Länsstyrelsen Skåne ; Utförare miljöövervakning, Länsstyrelser, lst, Länsstyrelsen Skåne

Malmö: Länsstyrelsen Skåne 2016

Texto completo disponível

2
Material Type:
Recurso Textual
Adicionar ao Meu Espaço

Grundvattennivåer i områden med risk för överuttag: utvärdering av det gemensamma delprogrammet

Thunholm, Bo Naturvårdsverket, Myndigheter, Sveriges geologiska undersökning, SGU ; Utförare miljöövervakning, Länsstyrelser, lst, Länsstyrelsen Skåne ; Utförare miljöövervakning, Länsstyrelser, lst, Länsstyrelsen Skåne

Länsstyrelserna 2015

Texto completo disponível

3
Material Type:
Recurso Textual
Adicionar ao Meu Espaço

Miljögifter i grundvatten 2014-2015 Sammanfattning av resultat

Virgin, Hillevi ; Persson, Karin Utförare miljöövervakning, Länsstyrelser, lst, Länsstyrelsen Skåne

2016

Texto completo disponível

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.