skip to main content
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Capítulo de Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Karl XII: Krigarkungens liv efter döden

Hellström, Petter Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Sverige i tiden: Historier om ett levande land, pp. 17-31

Stockholm: Historiska museets förlag 2015

Texto completo disponível

2
Material Type:
Capítulo de Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Inledning: Om Sverige i tiden

Fernstål, Lotta ; Hellström, Petter ; Minnbergh, Magnus ; Svanberg, Fredrik Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Sverige i tiden: Historier om ett levande land, pp. 9-15

Stockholm: Historiska museets förlag 2015

Texto completo disponível

3
Material Type:
Capítulo de Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Making society a public matter: A cultural history of the social sciences' politico-didactics

Lundgren, Frans Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Social science in context: Historical, sociological, and global perspectives, pp. 64-77

Lund: Nordic Academic Press 2013

Texto completo disponível

4
Material Type:
Capítulo de Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Är det dags att göra sig av med "Förintelsen"?: Reflektioner kring ett begrepp

Bruchfeld, Stéphane Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för idé- och lärdomshistoria ; Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Programmet för studier kring Förintelsen och folkmord

En problematisk relation?: Flyktingpolitik och judiska flyktingar i Sverige 1920-1950, pp. 31-70

Uppsala: Historiska institutionen, Uppsala universitet 2008

Texto completo disponível

5
Material Type:
Capítulo de Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Socialpolitik som ett liberalt biopolitiskt projekt

Kaveh, Shamal Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Att rätt förfoga över tingen: Historiska studier av styrning och maktutövning, pp. 87-106

Uppsala: Historiska institutionen, Uppsala universitet 2007

Texto completo disponível

6
Material Type:
Capítulo de Livro
Adicionar ao Meu Espaço

Social samling: Att ställa ut samhället omkring 1900

Lundgren, Frans Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för idé- och lärdomshistoria

1897: Mediehistorier kring Stockholmsutställningen, pp. 309-337

Statens ljud- och bildarkiv, Stockholm 2006

Texto completo disponível

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.