skip to main content
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Resultados 1 2 3 4 5 next page
Mostrar Somente
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Archaeological Perspectives on Risk and Community Resilience in the Baringo Lowlands, Kenya

Petek, Nik Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia

Uppsala: Department of Archaeology and Ancient History, Uppsala University 2018

Texto completo disponível

2
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Tunagravarnas pärlor: Om genus och social status

Eriksen, Veronika Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia

2017

Texto completo disponível

3
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

The grinding grooves on the island of Gotland: A spatial analysis
Gotlands slipskåror: En rumslig analys

Gannhol, Sören Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia

2017

Texto completo disponível

4
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

The absence of human remains in Valsgärde cemetery. Natural process or ritual phenomena?

Maja, Wikborg Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia

2017

Texto completo disponível

5
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Gränser i tid och rum: En analys av de händelser och gränser som kan ses i osteologiskt material från Buttle Änge

Duphorn, Walter Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia

2016

Texto completo disponível

6
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

A concrete description and critique about a basic mythological, religious and practical culture during the Nordic bronze age (1800-1000 BC)
En konkret beskrivning och kritik av en grundläggande mytologisk, religiös och praktisk kultur under den nordiska bronsåldern (1800-500 f kr)

Svensson, Erik Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia

2018

Texto completo disponível

7
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Dödens uppluckrade identiteter: Gravar på gränsen mellan hedniskt och kristet

Wuopio, Amanda Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia

2015

Texto completo disponível

8
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

On Death in the Mesolithic: Or the Mortuary Practices of the Last Hunter-Gatherers of the South-Western Iberian Peninsula, 7<sup>th</sup>–6<sup>th</sup> Millennium BCE

Peyroteo Stjerna, Rita Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia

Uppsala: Department of Archaeology and Ancient History, Uppsala University 2016

Texto completo disponível

9
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Att förmedla en berättelse: Bilden av uppdragsarkeologi på sociala medier

Hasselqvist, Susanne Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia

2016

Texto completo disponível

10
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

The Sexless People: A survey on the Rock Carvings of Human figures with non distinct Sex markers
De könlösa människorna: En undersökning om de mänskliga hällristningsfigurerna utan tydliga könsmarkeringar

Jansson, Jenny Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia

2016

Texto completo disponível

Resultados 1 2 3 4 5 next page

Personalize Seus Resultados

  1. Editar

Refine Search Results

Expandir Meus Resultados

  1.   

Mostrar Somente

  1. Revistas revisadas por pares (1)

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.