skip to main content
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Resultados 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

En jämförelse studie i mayansk arkeologi: en fallstudie om regionala rumsliga skillnader i maya civilisationens naturliga- och stadslandskap
A Comparative Study of Mayan Archaeology: A Case Study of the Regional Spatial Differences in the Mayan Natural- and Urban Landscapes

Andersson, Cajsa-Stina Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia, Arkeologi

2018

Texto completo disponível

2
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Sámi Prehistories: The Politics of Archaeology and Identity in Northernmost Europe

Ojala, Carl-Gösta Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia, Arkeologi

Uppsala: Institutionen för arkeologi och antik historia 2009

Texto completo disponível

3
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Folkvandringstiden-en orolig tid: Debatten om kristiden

Lithman, Amanda Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia, Arkeologi

2017

Texto completo disponível

4
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

The Visual Formation of Archaeology in Local Newspapers
Arkeologins visuella gestaltning i lokala dagstidningar

Marcus, Sjöman Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia, Arkeologi

2017

Texto completo disponível

5
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Seaward Landward: Investigations on the archaeological source value of the landing site category in the Baltic Sea region

Ilves, Kristin Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia, Arkeologi

Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis 2012

Texto completo disponível

6
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

The Archeaological Communication and the privileged archaeologist.
Den arkeologiska kommunikationen och den privilegierade arkeologen

Rebecka, Engström Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia, Arkeologi

2017

Texto completo disponível

7
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

The Viking age ceramics in Birka from an outside Scandinavian trade perspective
Vikingatida keramik i Birka ur ett utomskandinaviskt handelsperspektiv

Ottosson, Mathias Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia, Arkeologi

2018

Texto completo disponível

8
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Svärdet i ån - offer till gudarna eller olyckshändelse

Stengard, Annika Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia, Arkeologi

2017

Texto completo disponível

9
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Högen som försvann.: Tolkning av fynden från Drottninghögen i V. Vemmerlöv.

Jacobsson, Måns Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia, Arkeologi

2017

Texto completo disponível

10
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Knowledge production in the E4 Uppland Archaeological Project.
Kunskapsproduktion under Arkeologi E4 Uppland projektet

Boström, Sebastian Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia, Arkeologi

2017

Texto completo disponível

Resultados 1 2 3 4 5 next page

Personalize Seus Resultados

  1. Editar

Refine Search Results

Expandir Meus Resultados

  1.   

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.