skip to main content
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Resultados 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Kalaureia 1894: A Cultural History of the First Swedish Excavation in Greece

Berg, Ingrid Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Stockholm: Department of Archaeology and Classical Studies, Stockholm University 2016

Texto completo disponível

2
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

The Folds of Eketorp: How Archaeology Shapes Time, Space and Gender
Eketorps veckningar: Hur arkeologi formar tid, rum och kön

Engström, Elin Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Stockholm: Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet 2015

Texto completo disponível

3
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Bronsskopa på avvägar: Helgö betraktad genom ett föremål

Däcker, Bjarne Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antikens kultur

2016

Texto completo disponível

4
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Vaxmyras gravfält och runstenar: En vikingatida storgård i Ärentuna socken, Uppland

Eriksson, Annelie Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antikens kultur

2016

Texto completo disponível

5
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Gotländska ringsvärd och ringsvärdsknappar från äldre vendeltid: En fyndplatsanalys

Sundström, Linda Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antikens kultur

2017

Texto completo disponível

6
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Uttryck i sten: En studie av röjningsrösen, stensträngar och husgrundsterrasser under mellersta järnålder i Uppland

Jäderlund, Andrea Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antikens kultur

2014

Texto completo disponível

7
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Jarlabanke U150: En runsten för mycket?

Lexerius, Glen, Ö, R Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antikens kultur

2011

Texto completo disponível

8
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Varför har vissa kvinnor begravts med ringspänne på vikingatidens Gotland?

Calleberg, Kerstin Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antikens kultur

2015

Texto completo disponível

9
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Markanvändning och stensträngarnas funktion under äldre järnåldern i Södersättra: en tolkning genom multielementanalys

Danasten, Christopher Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antikens kultur

2018

Texto completo disponível

10
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Relationen mellan status och diet i det medeltida Västerhus på Frösön i Jämtland: En dietstudie med kol- och kväveisotopanalyser

Jakobsson, Amanda Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antikens kultur

2016

Texto completo disponível

Resultados 1 2 3 4 5 next page

Personalize Seus Resultados

  1. Editar

Refine Search Results

Expandir Meus Resultados

  1.   

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.