skip to main content
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Resultados 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Digital archaeology: The embodied visitor experience

Puhakka Frejvall, Nina Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antikens kultur

2017

Texto completo disponível

2
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Funding Matters: Archaeology and the Political Economy of the Past in the EU

Niklasson, Elisabeth The Research School of Studies in Cultural History - FoKult, Humanistiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antikens kultur ; Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Stockholm: Department of Archaeology and Classical Studies, Stockholm University 2016

Texto completo disponível

3
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

The Folds of Eketorp: How Archaeology Shapes Time, Space and Gender
Eketorps veckningar: Hur arkeologi formar tid, rum och kön

Engström, Elin Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Stockholm: Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet 2015

Texto completo disponível

4
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Kalaureia 1894: A Cultural History of the First Swedish Excavation in Greece

Berg, Ingrid Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Stockholm: Department of Archaeology and Classical Studies, Stockholm University 2016

Texto completo disponível

5
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Bronsskopa på avvägar: Helgö betraktad genom ett föremål

Däcker, Bjarne Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antikens kultur

2016

Texto completo disponível

6
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Vaxmyras gravfält och runstenar: En vikingatida storgård i Ärentuna socken, Uppland

Eriksson, Annelie Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antikens kultur

2016

Texto completo disponível

7
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Gotländska ringsvärd och ringsvärdsknappar från äldre vendeltid: En fyndplatsanalys

Sundström, Linda Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antikens kultur

2017

Texto completo disponível

8
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Uttryck i sten: En studie av röjningsrösen, stensträngar och husgrundsterrasser under mellersta järnålder i Uppland

Jäderlund, Andrea Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antikens kultur

2014

Texto completo disponível

9
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Fragmented places, things and people: Stone constructions and deposits in two burial grounds in Södermanland, ca 1000–300 BC
Fragmenterade platser, ting och människor: Stenkonstruktioner och depositioner på två gravfältslokaler i Södermanland ca 1000–300 f Kr<em></em>

Röst, Anna Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Stockholm: Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet 2016

Texto completo disponível

10
Material Type:
Tese
Adicionar ao Meu Espaço

Jarlabanke U150: En runsten för mycket?

Lexerius, Glen, Ö, R Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antikens kultur

2011

Texto completo disponível

Resultados 1 2 3 4 5 next page

Personalize Seus Resultados

  1. Editar

Refine Search Results

Expandir Meus Resultados

  1.   

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.